Obres

Programa d'allotjaments protegits a Granada

El programa d'VISGOSA per a col·lectius amb especials dificultats d'accés a l'habitatge ve determinat per la seva condició d'Empresa Pública dependent de la Diputació de Granada amb tres objectius: · Satisfer la demanda d'un habitatge digne i en especial destinada als col·lectius específics amb més dificultats d'accés per les seves condicions socioeconòmiques que impedeixen el seu dret a l'habitatge · Completar les polítiques socials d'atenció a la gent gran amb fórmules intermèdies que complementin les establertes en els programes d'atenció social, com ara residències per a dependents, centres de dia i atenció individualitzada, gestionades tant pels ajuntaments com pels òrgans supramunicipals, i més concretament, en municipis de petita entitat que no tenen els equipaments destinats a la seva atenció, aportant un esglaó intermedi com són els allotjaments amb espais comunitaris, i · G enerar ocupació, no tant directe entorn de la construcció dels edificis sinó en el desenvolupament d'empreses per a la gestió d'allotjaments mitjançant fórmules cooperatives d'una nova creació per a l'atenció de la gent gran, mitjançant l'oferta de serveis de càtering, neteja , i activitats diverses a desenvolupar en els espais comunitaris que aquests allotjaments contenen per interrelació dels seus habitants.

Premis AVS 2010
Datos

Modalidad Actuacions integrades

Uso

Autores
Promotor
  • Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada (VISOGSA)