Obres

Sostenibilitat en rehabilitació d'edificis històrics en C / Pedrera, Bilbao

L'actuació realitza la rehabilitació completa de tots els habitatges existents, perquè disposin de les condicions higienicosanitàries d'habitabilitat reglamentàries, incloent una eficient ventilació mitjançant doble orientació, realitzant la recuperació de l'ús d'habitatge original en planta primera de l'immoble i l'eliminació de infrahabitatges anteriors a la planta sota coberta, així com permetent la correcta accessibilitat a l'edifici mitjançant la incorporació d'un ascensor. Així mateix s'introdueixen àmpliament mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat i l'adquisició del "Certificat d'eficiència energètica" per l'Ens Basc de l'Energia (EVE), aïllament adequat dels habitatges i incorporació de fusteries d'alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre amb vidres de baixa emissivitat, instal·lació de panells solars fotovoltaics per a la producció d'energia elèctrica i de col·lectors tèrmics solars per a la producció d'aigua calenta sanitària i de calefacció, caldera central de condensació a gas natural, instal·lació d'un sistema de calefacció per "sòl radiant "en habitatges, sistemes d'estalvi: cisternes de doble descàrrega, aixetes termostàtiques, il·luminació amb detecció de presència i temporitzador en zones comunes, llums de baix consum, cronotermòstats, motorització de les persianes i un sistema central domòtic. L'actualització va obtenir el premi Cimera de Ciutats 2007 a la fira SIMA de Madrid.

Premis AVS 2010
Datos

Modalidad Intervencions de rehabilitació de promoció pública.

Uso

Dirección Cantera Kalea 2
Bilbao
Vizcaya (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Elena Pérez Hoyos
  • Josu Urriolabeitia
  • Gerardo Morentín
  • SURBISA
Promotor
  • Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao SA (SURBISA)
Contractista
  • Construcciones Castellano SA