Obres

Promoció de 16 habitatges públics i rehabilitació de la casa Pérez Piñero a Calasparra (Múrcia)

FENT CIUTAT, amb criteris de ciutat compacta sense destruir la trama existent o el que és el mateix regenerar la ciutat amb el públic, podria ser el títol de l'actuació que aquí es presenta. A Calasparra (Múrcia), casc antic consolidat de la comarca del Nord-oest, sense competir amb el seu entorn i amb un caràcter integrador, es promou un PROJECTE URBÀ des de la iniciativa pública a través de l'avui extint Institut d'Habitatge i Sòl de la Regió de Múrcia -IVS- per satisfer la demanda d'habitatge social. Per tal de contribuir a la sostenibilitat del sistema de vida urbà de les nostres ciutats i entenent aquestes com un conjunt d'accions interconnectades, l'actuació de transformació urbana existent suposa també l'aportació de nous espais per a ús públic i la posada en valor del patrimoni històric edificat amb una proposta respectuosa amb el seu entorn per a una manera de vida tradicional. L'obra serveix de continuació d'una altra propera realitzada el 2006 a l'entorn BIC constituït per l'Església Parroquial de Sant Pere i l'anomenat Museu de L'Encomana del s. XIV on, mitjançant la construcció de 14 habitatges públics i l'ampliació de l'esmentat Museu, es configura un nou espai interior d'illa que serveix d'accés a l'esmentada ampliació potenciant la connexió de la barriada amb el centre històric. Continuant amb una política d'habitatge social iniciada anys en municipis de la Regió que afavoreixi la revitalització dels nuclis urbans existents amb petites promocions públiques, l'any 2010 s'inicia la promoció pública que es presenta. Per a això es parteix de l'adquisició per part de l'IVS l'edifici situat en c / Major 40, de Calasparra que catalogat d'interès històric i construït el 1920 va ser al seu dia casa-taller del cèlebre arquitecte murcià Emilio Pérez Piñero, conegut internacionalment per la seva aportació en el disseny de les estructures plegables. Al costat de l'esmentat edifici, s'adquireix un solar confrontant amb façana a plaça de la Constitució. L'edifici catalogat, situat al costat del que al seu dia fora Centre Social de Barri avui convertit equipament hoteler, estava sotmès un règim de protecció que exigia acord planejament urbanístic la conservació de l'estructura fonamental de l'immoble, la seva façana i la seva configuració espacial i volum. La posterior gestió per cessió per part de l'Ajuntament de Calasparra de tres petits immobles desocupats i confrontants al pati posterior de l'edifici adquirit, va permetre rendibilitzar la recuperació de la casa Piñero i del seu entorn amb la promoció de 16 nous habitatges públics. L'actuació, proposa la creació d'un nou eix de vianants que fragmentant la poma inicial on s'ubica potencia el cultural de "Encomana-Auditori" amb una nova plaça interior connectada amb un possible accés públic de garatge i amb carrer Major a través de la planta baixa de l'edifici Piñero previst per a un futur ús cultural. Amb això, a més d'incrementar l'oferta d'habitatges de lloguer i la recuperació del patrimoni històric, s'aconsegueix la regeneració urbana de l'espai sobre el qual s'actua i la dotació de nous equipaments, convertint l'actuació amb una arquitectura racional i de pressupost limitat, en singular des del punt de vista públic i social.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Rehabilitació i revitalització urbana

Uso

Dirección Calasparra
Murcia (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Arturo E. Moreno Fernandez
  • Jose Manuel Artes Carril
Promotor
  • Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia