Obres

242 VPO a Salburua, Vitòria-Gasteiz

Localitzades al barri Salburua de Vitòria-Gasteiz, les 242 VPO estan situades en una illa amb una torre de 20 plantes a l'extrem sud-oest i un bloc continu en forma d'U, amb altura variable entre quatre i set plantes, que tanca la resta parcel·la. Al pati interior es manté l'esperit lineal i continu del pla al percebre com una prolongació de l'espai urbà. A la planta baixa s'ubiquen els portals de tota la promoció i nou locals comercials. Les dues plantes de soterrani ocupen la totalitat de la parcel·la i es destinen a garatges, trasters i cambres tècnics. L'edifici es dissenya a partir de premisses d'habitabilitat, estalvi energètic (NZEB, qualificació A) i economia d'espais comuns, prioritzant les dobles orientacions dels habitatges i els seus millors vistes de l'entorn. Per aconseguir el màxim nivell d'assolellament del pati interior es limita al màxim l'alçada de l'edificació situada al sud. Les habitacions dels habitatges bolquen a aquest pati enjardinat, mentre que els espais d'estar i cuina ho fan cap als carrers més urbanes. D'aquesta manera es vincula la part pública de l'habitatge amb el seu equivalent urbà i la part més privada de la mateixa amb el pati interior com a espai de silenci. Donada la visió de la resta de les torres cap a la coberta del bloc més baix, s'ha realitzat un important esforç per tractar amb delicadesa el seu aspecte a considerar-la com la cinquena façana de l'edifici. Totes les instal.lacions s'agrupen al centre i es ventilen a través d'una reixeta contínua evitant d'aquesta manera la presència de les habituals xemeneies típiques de les cobertes d'habitatges. Pel que fa a la tipologia, ressenyar el tractament de l'espai com si es tractés d'un loft en què s'ocupa el centre pel nucli de cambres humides, servits per un únic patinillo, que pintem de negre mostrant didàcticament el funcionament de les instal·lacions. La compacitat de l'edifici, els seus importants aïllaments per l'exterior, la baixa transmitància de les finestres i l'eficiència de les seves instal·lacions, fan d'aquest, un edifici amb qualificació energètica A (8,7kg CO2 /m².año). Cal destacar la instal·lació del sistema de cogeneració complementari a la producció tèrmica convencional de la caldera centralitzada amb gestió individual. Aquest sistema, d'alta eficiència, genera 70 kW elèctrics i una potència tèrmica de 109 kW en un mateix procés, en aprofitar la calor residual generat en la refrigeració del motor, i dels fums d'escapament, per cobrir la totalitat de la demanda de ACS i part de la de calefacció de l'edifici. Amb tot això s'aconsegueix una reducció considerable en les emissions de CO2 i, a més, el fet de produir i gestionar la pròpia energia permet al seu torn un considerable estalvi en la factura energètica dels usuaris. Aquesta promoció ha estat seleccionada per l'Associació Europea de Promotores d'Habitatge Social (CECODHAS) per ser inclosa en el projecte europeu Powerhouse, com a exemple representatiu d'Edifici de Consum d'Energia Gairebé Nul (NZEB). La imatge de l'edifici s'ha vist condicionada per la proposta del pla de construir cinc torres a l'avinguda Salburúa com una fita en el planejament de la ciutat i com una resposta a la seva voluntat d'identificar diferents zones de la ciutat en el seu procés de creixement. En aquest cas no són esglésies sinó habitatges de protecció social les que s'aixequen per sobre de l'altura mitjana de la ciutat, l'expressió del credo de la societat del benestar i del compromís amb la ciutadania del dret a un habitatge digne independentment del nivell econòmic de les persones que les habiten. L'edifici que presentem ocupa la posició central d'aquestes cinc torres i se significa com "una fita dins de la fita" amb el seu color vermell, que pretén expressar optimisme i confiança en un marc social i arquitectònic de color predominantment gris.

Menció
Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor edificació en obra nova

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-02-12

Fecha del certificado final de obra 2011-04-15

Dirección Avenida Varsovia 10, Bulevar Salburua 7, 9, 11 y 13 y Gabriela Mistral 10, 12, 14 y 16
Vitoria-Gasteiz
Álava (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Iñaki Garai (ACXT-IDOM)
Promotor
  • Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)
Contractista
  • Construcciones Sukia Eraikuntzak S.A.
Otros técnicos
  • Juan Davila
  • Arturo Cabo
  • Ricardo Moutinho