Obres

Sistema Municipal de Bilbao davant els Desnonaments

L'Ajuntament de Bilbao vol proposar un programa d'actuació que, coordinant tots els recursos municipals vinculats, ajudin a la ciutadania a minimitzar les conseqüències de la situació que pateixen, amb un suport eficaç en aquest context, tant a persones com a famílies, sempre dins del seu àmbit competencial d'Acció Social i Habitatge, proporcional i coherent amb els recursos públics existentes.Un instrument d'actuació essencialment preventiu, per evitar l'exclusió social per la pèrdua de l'habitatge. El camí per aconseguir-consisteix en definir una Programa Municipal d'Actuació Coordinada entre els Serveis Socials Municipals i l'OAL Habitatges Municipals de Bilbao, la seva societat instrumental per a temes relacionats amb habitatge social, que cristal·litza en aquest nou servei que ofereix: SISTEMA DE DETECCIÓ PRECOÇ amb col·laboració d'òrgans jurisdiccionals. DIAGNÒSTIC de risc de despossessió i actuació davant llançaments en risc d'exclusió. Implantació d'un servei de Prediagnòstic i ORIENTACIÓ JURÍDICA. Elaboració i difusió d'una GUIA DE RECURSOS EN MATÈRIA D'HABITATGE. SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ en matèria d'habitatge. SERVEI DE INTERMEDIACIÓ D'HABITATGE per a persones en risc d'exclusió social. Creació d'un OBSERVATORI D'HABITATGE SOCIAL a Bilbao. El Servei Municipal de Bilbao davant els Desnonaments es dirigeix ​​a totes aquelles persones i famílies que pertanyen a un col·lectiu en situació d'especial vulnerabilitat. Perquè entenem que totes les persones han de tenir garantides unes condicions de vida justa i digna, així com el seu dret a accedir i gaudir d'un habitatge.

Guanyador
Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Gestió eficaç del parc d'habitatges en lloguer

Autores
Autor
  • AYUNTAMIENTO DE BILBAO & OAL VIVIENDAS MUNICIPALES