Obres

DEMOSTRACIÓ DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA EN ÀREES URBANES RESIDENCIALS: QUATRE DE MARÇ-VALLADOLID

RECONVERSIÓ ENERGÈTICA AL BARRI "QUATRE DE MARÇ" DE VALLADOLID Una renovació completa, amb l'objectiu d'assolir la màxima eficiència energètica, es va a desenvolupar en els edificis residencials del barri Quatre de Març de la ciutat de Valladolid, el lloc de demostració a Espanya triat per al projecte europeu R2CITIES. El barri "Quatre de Març" es troba a la part sud de l'àrea urbana de Valladolid. Va ser projectat en 1955 com una zona residencial com a rematada del Passeig Zorrilla, una de les avingudes principals de la ciutat. Tots els edificis van ser construïts entre 1955 i 1960. En aquells dies, aquest barri era un suburbi, però avui dia es troba en ple centre comercial de la ciutat. I està delimitada entre el riu Pisuerga i l'esmentada avinguda. Actualment, el barri "Quatre de Març" és una zona residencial compacta d'habitatges de qualitat constructiva mitjana amb un progressiu envelliment. L'espai residencial es composa de 1.941 habitatges, distribuïts en un total de 190 edificis. El barri també es caracteritza per una alta densitat de població (200 hab. / Ha.) El barri Quatre de Març té els problemes habituals dels edificis de l'època, relacionats directament amb les pèrdues calorífiques i elevat consum energètic. El desenvolupament de la demostració dins del projecte R2CITIES, consistirà en l'execució de les obres sobre part dels edificis residencials existents, amb l'objectiu d'incorporar mesures d'eficiència energètica en el parc residencial existent que se centraran, fonamentalment, a la reducció del consum tèrmic, del consum elèctric, i també per reduir les emissions de CO2 per mitjà de sistemes d'energia renovable com l'energia solar fotovoltaica i solar tèrmica. El disseny de la zona va ser planificada com diversos grups d'edificis en illa tancada amb pati interior, altres edificis alineats als carrers principals i unes torres exemptes. A més, el barri compta amb 4 escoles, una església i 25 locals comercials. Els habitatges són de propietat privada i és habitual que cada família sigui propietari de casa. Per tant, els edificis són plurifamiliars organitzats a través de comunitats de propietaris. El projecte de renovació urbana al districte serà promogut per l'Ajuntament de Valladolid, a través de la Societat Municipal de Sòl i Habitatge de Valladolid - VIVA, SL, que farà el paper de coordinador i supervisor de la intervenció. En els plans de rehabilitació anteriors promogudes en altres barris per la Societat Municipal, el nombre total de propietaris d'habitatges que va acceptar les condicions i les mesures proposades van ser al voltant del 80%. En aquests programes d'actuació cada particular havia d'aportar el 25% de l'import total de la reforma, mentre que el restant 75% va ser subvencionat per les administracions públiques (governs locals, regionals i nacionals). Aquesta demostració s'iniciarà una convocatòria dirigida a la totalitat de les comunitats de propietaris dels immobles inclosos en aquest pla de reconversió energètica. I s'espera que es durà a terme la renovació d'aproximadament 300 habitatges, això suposa la intervenció en al voltant de 30 edificis.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Rehabilitació i revitalització urbana

Uso

Dirección VALLADOLID
Valladolid (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • R2CITIES
Promotor
  • SOCIEDAD MUNICIPAL - VIVA