Premis

Centre de dia de per a malalts d'Alzheimer de Novelda, Alacant

Es planteja la necessitat per part de l'Excm. Aj. De Novelda, de rehabilitar i adequar les actuals instal·lacions de l'antic Col·legi Jorge Juan per a la construcció d'un Centre per a Malalts d'Alzheimer i l'execució de les obres d'edificació oportunes per a la seva homologació com a "Centre de dia de persones majors dependents". Per a això, es promou la reforma de l'antic edifici i la seva ampliació per adequar tècnicament els paràmetres exigits per a la seva homologació. L'edifici a reformar consta de PB + 1, proposant l'adaptació i adequació dels espais interiors per al compliment de les exigències mínimes i l'eliminació de barreres arquitectòniques. Així mateix, es proposa la construcció d'un edifici annex, a la zona lliure de la parcel·la amb desenvolupament en planta baixa complementari a l'edifici existent que albergui els principals usos col·lectius del centre. RELACIÓ D'ESPAI A.01 AULA TALLER 1 A.02 AULA TALLER 2 A.03 AULA TALLER 3 B.04 SALA POLIVALENT B.05 SALA TRACTAMENTS I CURES B.06 CUINA B.07 MENJADOR B.08 SALA REHABILITACIÓ B.09 FISIOTERÀPIA B.10 HALL PRINCIPAL B.11 RECEPCIÓ El sistema escollit en la fase de redacció de projecte va ser un sistema compost de resina de poliuretà per les seves condicions òptimes per ser un paviment continu, confortable, decoratiu i amortidor de sorolls per impacte, exigències bàsiques per a un Centre de caràcter assistencial i sanitari com aquest . El sistema emprat per a la pavimentació del Centre de Dia ha estat el Mastertop 1325. El sistema de capes està compost principalment per una imprimació Mastertop P611 (Resina epoxi bicomponent, sense dissolvents) aplicada amb corró i per un revestiment amortidor Mastertop BC 325 N, resina autonivellant de poliuretà bicomponent, pigmentada i sense dissolvents. Finalment, l'acabat i segellat s'ha dut a terme amb un pigmentat mat a base de poliuretà bicomponent elàstic resistent als raigs UV.

Menció
Premi BASF d'Arquitectura
Datos

Modalidad

Uso

Autores
Arquitectura
  • Luis Navarro Jover
  • Carlos Sánchez García
  • Ángel Martínez García
Promotor
  • Ayuntamiento de Novelda
Contractista
  • UTE Secopsa-Gestaser