Premis

'CAMPANYA EFICAÇ PER PROMOCIONAR L'ACCÉS A L'HABITATGE PROTEGIT'

Preàmbul La Societat Municipal de l'Habitatge de Màlaga (SMVM), empresa pública de l'Institut Municipal de l'Habitatge de l'Ajuntament de Màlaga, realitza actuacions per a la promoció d'habitatges protegits. Des de la corporació municipal sempre s'ha impulsat la difusió de les seves actuacions com a part important de la seva responsabilitat com a administració pública, i el seu compromís amb el ciutadà en aspectes essencials com són la transparència i l'accés a la informació. Aquesta tasca s'entén com un treball constant i continu aplicat a totes les actuacions que porta a terme o impulsa tant el IMV com la SMVM, el plantejament s'ajusta a les necessitats de comunicació i difusió de les mateixes. Per a la promoció d'habitatges protegits al centre històric de la ciutat, la SMVM dedica part dels seus esforços a informar els ciutadans sobre els seus serveis, promocions, ajuts i gestions del parc immobiliari des de la seva creació. Per a això, utilitza totes les eines disponibles des d'un punt de vista de comunicació corporativa, com són les convocatòries i notes de premsa, així com canals com la publicitat en múltiples suports, per garantir que la informació arriba al major nombre de ciutadans possible. D'altra banda, aquestes campanyes de comunicació compleixen la funció de posar en valor les activitats planificades i desenvolupades pel IMV davant la societat malaguenya. Totes les campanyes de comunicació, i les accions que la formen, estan en coordinació amb l'Àrea de Premsa de l'Ajuntament de Màlaga per a la seva supervisió i aprovació. El disseny, plantejament i execució de cadascuna de les campanyes es realitza de forma conjunta entre el propi Ajuntament de Màlaga, el IMV i l'agència de comunicació externa Arquitectura de Comunicació. Introducció La campanya de comunicació que es detalla a continuació correspon a la difusió i posada en valor d'una promoció d'Habitatge Protegit dirigida als joves malaguenys menors de 35 anys impulsada per l'Ajuntament de Màlaga i l'Institut Municipal de l'Habitatge a través de la Societat Municipal d'Habitatges de Màlaga (SMVM), una entitat pública dependent del mateix Institut. L'objectiu d'aquesta promoció és per a facilitar el seu accés a un habitatge de nova construcció, l'únic requisit per accedir-hi és estar inscrit en el Registre Municipal de Demandants d'Habitatge Protegit. La promoció consta d'un edifici de quatre plantes (planta baixa més tres) que alberga 33 VPO d'1 a 3 dormitoris i de 40 a 70 metres quadrats útils, trasters, aparcaments i un Centre d'Emprenedors. Els habitatges estaran disponibles en dues modalitats: lloguer social o compra. En aquest últim cas, el requisit econòmic mínim és tenir uns ingressos anuals equivalents a una vegada l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) i has uns ingressos màxims anuals de 3,5 vegades aquest indicador. L'edifici, situat al carrer Nosquera número 17, inclou 109 places d'aparcaments distribuïts en quatre plantes subterrànies, la primera d'elles reservada per als residents dels habitatges. Aquesta promoció està emmarcada en el programa Iniciativa Urbana que contempla el desenvolupament d'un Centre d'Emprenedors i l'anomenada Carrer de l'Artesania, amb la vocació de ser un punt de trobada per al desenvolupament de nous projectes emprenedors i, alhora, fomenti la revitalització urbana d'aquesta zona. El requisit d'estar inscrit en el Registre Municipal de Demandants per optar a un d'aquests habitatges va plantejar la necessitat de planificar i desenvolupar una campanya de comunicació amb unes característiques específiques i adaptades als joves malaguenys, com a destinataris d'aquesta iniciativa. 1. Dades 1.1.- Nom de l'actuació: Campanya "El teu habitatge al centre de Màlaga" 1.2.- Descripció de l'actuació: La campanya de comunicació i publicitat per a la difusió i posada en valor de la promoció de VPO per a joves al carrer Nosquera va tenir com a principal objectiu informar els joves malaguenys de la iniciativa d'habitatges accessibles sota el requisit indispensable d'estar inscrits en el Registre Municipal de Demandants d'Habitatge abans del 31 de desembre del 2012. Amb aquesta premissa, es van dissenyar diverses accions de comunicació i publicitat per fer arribar al públic objectiu el missatge, clar, senzill, directe i d'acord amb el perfil del públic objectiu: "Si vols viure al centre de Màlaga, aquí tens la teva oportunitat" El missatge principal estava acompanyat de tota la informació detallada de les característiques de la promoció: situació, metres quadrats, dormitoris, nombre d'habitatges, aparcaments, trasters, Centre d'Emprenedors i Carrer de l'Artesania. Tot això, amb especial atenció al requisit per al seu accés o sol·licitud. L'aspecte visual i creatiu de la campanya va ser utilitzat com a reforç per captar l'atenció del públic jove. Es van utilitzar fotografies de persones joves per personalitzar el missatge i incidir en els destinataris potencials dels habitatges, així com elements de dissenys frescos i senzills, sempre al servei de la informació. Per dur a terme la campanya, es van determinar canals o suports on line i off line, juntament amb accions directes per garantir la completa difusió del missatge i aconseguir la interacció amb el públic objectiu.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Difusió i posada en valor de les actuacions

Autores
Autor
  • Arquitectura y Estrategia de Comunicación S. L.
  • Arquitectura y Estrategia de Comunicación S. L.
  • Sociedad Municipal de la Vivienda de Málaga