Awards

54 Habitatges per a Joves to the Clota Avinguda de Sant Cugat del Vallès

L'edifici Vivendes 54 per Gent Jove is located com a porta d'input Vullpalleres nou barri of Sant Cugat del Vallès essent visual fita seva pels seus balcons propis i caracteristics It consists of 3600 m2 construïts (PB + 4), 600 d'ells sota rasant i destinats to aparcament (22 places). Each plant Vivendes hi ha 11 10 d'elles d'habitació one (functional program fins 2 persones) fa amb dues habitacions (functional program fins to 4 persones). Aquest edifici T-shaped tea degut to them característiques solar, lower límit of Pla that desenvolupa aquest sector. L'edifici s'organitza amb a central Passadís on is produeix per l'accés to them Vivendes diferents. L'existence of a finestra each extrem of qualifica Passadís l'espai the propi Passadís. DESCRIPTION CONSTRUCTION Constructivament, és d'execució traditional ha that partint d'reticular structure FORMIGO amb llums relativament curtes (4 / 4.5) A embolcall gero i monolayer arrebossat blanc, fusteries d'alumini anoditzat tipus block i amb uns balcons structure i galvanitzat tub panells of sintètiques resines comprimides house werzalit s'aconsegueix a formal resultat força interessant. D'ACS GENERACIO I Calefaccio The system Telegestió Energètica Multiclient (TGEM), és l'eina that s'ha utilitzat per Gestió Energètica effect of edifici. Integrates producció, distribució, gestió i facturació de l'energia, climatització (heat), ACS, solar i micro-cogeneració, d'un edifici, amb l'objecte of Millorar the Rendiment energètic i augmentar usuari l'comfort. The centralització of generació d'aigua warming permet l'i calefacció estalvi zinc VESSANTS: 1.Econòmica. The purchase d'energia per a dotacionals habitatges (a sun generator d'her) és month econòmica purchase per generadors varis. Each usuari pay pel that consumeix 2.Ecològica. The millor Capacitat of únic generator (qualitat, PERDUES system) produeix millors rendiments that varis generadors. (Calderes, acumuladors) amb the consequent REDUCTIO d'elements contaminants. It 3.Gestió. A únic rebut als usuaris manager (aigua freda, aigua, warm, llum i calefacció) that makes possible l'Optimització face canvis d'usuaris, subvencions, etc 4.Manteniment. The manager és l'únic gestió encarregat of the system tot d'instal • lacions L'5.Espaials. DISPOSAL each fabricated from complicades INSTAL.LACIONS permet remove espais destinats a smaller inside m2 aquestes i construïts or bé the Guan d'aquests per a ús of the apartment together. Funcionament SYSTEM 18 homesites preescalfen plaques per l'Aigua to ús com seu ACS 54 per Vivendes i s'acumula to uns Dipòsits. En cas de month baixada demand or boiler temperature is posing in funcionament. Per the calefacció segons demand the boiler poaching l'Aigua. A sèrie of Vàlvules i emissors via ràdio tant control regulates the diferents usuaris funcionament com pels the consum Measurement in efectuat. Uns situats Replà armaris each bracket the conjunt d'Aparells of moderation i control. GRAY D'AIGÜES RECOVERY PER A INODOR Les aigües gray l'edifici (sprints, cuina i bany, i renters) are conduïdes to 5000 liters Dipòsit situat to soterrani to on are tractades i filtrades per al seu back ús per a descàrregues of INODOR. A aquest Dipòsit hi going to stop them també part of aigües pluvials per-ne facilitate the tractament.

Presented
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección Avda. de la Clota
Sant Cugat del Vàlles
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Pere Casajoana Salvi
  • Pere Casajoana Singla
Promotor
  • PROMUSA
Contractor
  • Constructora d´Aro S.A.
Otros técnicos
  • David Bou
  • Xavier Pla de los Ríos