Awards

Edifici d'habitatges of lloguer official PROTECTION per a majors persones 65 anys to Girona.

L'edifici 115 habitatges official PROTECTION ESTÀ situat to the area nord de l'accés of Girona, on a proper to "Puig d'en Roca" sector. Patronage pel Promogut Benèfic Santa Creu de la Selva, this format per habitatges varied typology, dirigits to 65 anys majors amb one lloguer baix cost. The projecte s'ha Desenvolupat pensant sobretot in espais els col·lectius of sociabilització, ia the vegada, elaborant Tecnologiques solucions ii Constructives in the sostenibilitat àmbit l'l'i estalvi energètic. L'edifici Disposa d'un espai d'input amb caracter of the qual Plaça des s'accedeix a l'edifici, a bar-restaurant i to a privat jardí of 5000m2. The baixa plant, voltant d'un pati, s'hi troben serveis els i locals comunitaris: els of VESTIBUL salons, office, a fitness room d'actes, sala d'audiovisuals, living formació, perruqueria, social assistència, servei Mèdic i infermeria. The shape of l'edifici volums contraposa two "T" of alçada diferent (B i B + 2 + 4) units per un eix transversalment of comunicació, which organitzen circulacions them through espais grans i coberts Passeres exteriors. Els espais tenen generoses traffic systems such dimensions per afavorir d'relacions them between els residents. L'edifici Gaudeix patis col·lectius d'uns des d'on s'accedeix als habitatges. Aquests are però exteriors are coberts amb one claraboia that banya llum l'Espai. The vegada, aquests patis permeten the ventil·lació creuada dels habitatges, com així the ventil·lació dels serveis (banys i cuines). L'edifici tea in the Qualificació A climate eficiència. Disposa d'un producció system integrat Energètica mitjançant a single room màquines, amb 3 calderes natural gas to 240 kw per calefacció, a central micro-cogeneració 20 kw i refredadores unitats two 259 kw each. The record dels consums, cabals, tèrmies i frigories is produeix in situats armaris to them Passeres i adossats each habitatge. The control is centralitza amb seu línia BUS from ordinator. Les Xarxes i traçats of them are tota recordable instal·lacions the seva length.

Awards Social Housing Catalonia 2012
Datos

Modalidad Multi-occupancy residential buildings

Uso

Fecha de inicio de obra 2009-10-08

Fecha del certificado final de obra 2012-01-12

Dirección Carrer Francesc Ferrer i Gironès nº6 17007 Girona
Girona
Gerona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Arcadi Pla i Masmiquel
Promotor
  • Patronat Santa Creu de la Selva
Contractor
  • TECGI GESTIÓ S.L
Otros técnicos
  • Sara Poch
  • Joan Fernández i Gironès
  • Jordi Negre i Crous
  • Stefan Zwiers
  • Núria Pla Illa