Awards

Can Parc de Rivière

A parc that about ambients propicis to them relacions humanes, culture, relaxation l'ia esbarjo: It retrieves a privat per antic jardí the creació Can nouveau parc de Rivière, compartint i amb comunicant espais the manor of joves i amb the manor of the great gent. Emplaçat on a punt creuament of diferents itineraris escolars i Vianants, molt proper to the center of the village i amb limitant Passeig of the stream that població amb UNEIX the sea, is converteix on a node of desplaçaments. I este nou espai power complements the futur Passeig verd of the stream. Mitjançant plataformes les murs creades pels of contenció that generate the parc, s'aporten espais nous d'stay i convivència per vilatans als. It respectant topography solar elements i els i aprofitant existents verd, l'Espai d's'organitza to voltant you join accessibles circulacions, i is situen them diferents activitats the Parc. Parc Dintre apareixen destinades diferents zones to stay, nens or bocce per servei donate to them necessitats d'esbargiment i Resting in the gent. Compte Tenint in the caracter of bosc Típic area is looking mantenir the verd existent i espontània, dotant-what d'uns eixos of vialitat that uneixen els i punts d'interès structure the parc. The Parc s'ordena mitjançat three eixos communicate you three tickets in zonifiquen i l'espai lliure. Seguin has eixos aquests hi camins amb els pavimentats one pendent prácticament constant running through the parc i enllacen them diferents zones. Each entry is to create an area similar Pave the outer l'per enhancing continuïtat aquesta amb. If tenim in the parc compte triangular trobem one every angle d'accés on parteixen els camins. L'accés és l'nord main entrance i enters des de l'Avinguda Verge de Montserrat. Juntament trobem també des l'accés sud de l'Avinguda Verge de Montserrat i l'est des accés vial Can Rivière. Considerem two principals camins that uneixen els i donate three Accessos servei tot the parc. The Cami de l'input 1 goes to the center of continuant nord parc in Cami Cami 2 2. UNEIX them tickets in sud est i. Aquests will accessibles pavimentats camins i els of recorregut amb pendent suau month. Igualment hi has the camí 3 considerat secundari ja no orders as clarament the parc i perquè no tea the mateix tractament pavimentat, però tot i això Important ja that UNEIX l'accés nord i is i is preveu which will molt utilitzat com itinerari directe the center of the area Cami de Can Rivière cap a l'institut. Les zones is per use Donant servei distribueixen to them necessitats the parc. Trobem zones d'stay Resting in the llarg i tot the parc, els nens jocs of the month part baixa central parc i i to costat of camí going to l'institut, i les petanques to costat of communicating amb el camí casal d'avis. The area of ​​the farm is separated per un dels camins i tot that Segueix sent accessible. Segueix the verd no one ha aparent ordenació that is the existent Manté the tipus of verd i espontània bosc typical of the area. Trobem dues solucions ALHORA to delimit the périmètre the parc. Per a band hi habitatges area has murs of contenció of Mayors diferents is resolen amb murs vegetals, in stone or FORMIGO, integrant of the parc amb-i evitant així talussos great visual impact. Per altra band has the tanca hi parc amb l'avinguda Montserrat like amb les portes is resol elements amb metallics permeten visuals les des de l'avinguda i ALHORA total tancament the parc.

Presented
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Avinguda Verge de Montserrat, s/n
Sant Andreu de Llavaneres
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Lourdes Garreta Bahima
  • Victoriano Guarner i Muñoz
  • VIGUM PROJECT, SLP
Promotor
  • Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Contractor
  • Eduard Solà
  • Construcciones y Rebajes Arids, sa
Otros técnicos
  • Albert Centelles López
  • CENPAS ENGINYERIA I ARQUITECTURA, SLP
  • Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos
  • G9 arquitectura i gestió, scp