Premis

Parc de Can Rivière

Un parc que prop ambients propicis a les relacions humanes, a la cultura, a la relaxació ia l'Esbarjo: És recupera 01:00 antic jardí privat per a la creació del nou parc de Can Rivière, Compartint i Comunicant espais con el casal de joves i con el casal de la gent gran. Emplaçat en un punt de creuament de diferents itineraris escolars i de Vianants, Molt Proper al centre de la vila i limitant con el passeig de la riera que Uneix la població con el mar, és converteix en un node de desplaçaments. Aquest nou espai potència i complementa el futur passeig verd de la riera. Mitjançant els plataformes creades pèls murs de contenció que generin el parc, s'aporten nous espais d'estada i convivència para los vilatans. RESPECTANT la topografia del solar i aprofitant a els elements i vegetació existents, l'espai s'organitza al Voltant d'unes circulacions accessibles, i és situen els Diferents activitats del Parc. Dintre del parc apareixen Diferents zones destinades a estada, nens o petanca per donar Servei a les Necessitats d'esbargiment i Descans de la gent. Tenint en Compte el caràcter del bosc típica de la zona és la recerca mantenir la vegetació existent i espontània, dotant-ho d'uns Eixos de vialitat que uneixen a els punts d'interès i estructurin el parc. El Parc s'ordena mitjançat 3 Eixos que comuniquin les tres entrades i zonifiquen l'espai lliure. Seguin aquests Eixos hi ha a els camins pavimentats AMB 1 pendent practicament constant que recorren el parc i enllacen els Diferents zones. A cada entrada és crea una zona d'Paviment similar al de l'exterior per potenciar la Continuïtat AMB AQUESTA. Si tenim en Compte el parc de forma triangular Trobem 1 accés a cada angle d'on parteixen a els camins. L'accés nord és l'entrada principal i entra des de l'Avinguda Verge de Montserrat. Juntament Trobem l'accés sud también des de l'avinguda Verge de Montserrat i l'accés est des del vial de Can Rivière. Considerem 02:00 camins Principals, que uneixen a els 3 accessos i donin Servei a tot el parc. El camí gener va de l'entrada nord al centre de l'parc continuant al camí 2. El camí febrer Uneix els entrades sud i est. Aquests seran a els camins pavimentats accessibles i de Recorregut AMB pendent més suau. Igualment hi ha el camí març considerat secundari ja que no ordena tan Clarament el parc i perque no te el MATEIX Tractament pavimentat; però tot i AIXÒ Important ja que Uneix l'accés nord i est i és preveu que serà Molt utilitzat com a itinerari directe del centre a la zona del camí de Can Rivière cap a l'institut. Les zones és distribueixen per usos DONANT Servei a les Necessitats del parc. Trobem zones d'estada i Descans al Llarg de tot el parc, a els jocs de nens a la part més baixa i central del parc i al costat- del camí que va a l'institut, i els petanques al costat- del camí que comunica con el casal d'avis. La zona de la masia queda separada per 1 dels camins tot i que Segueix sent accessible. La vegetació no Segueix 01:00 ordenació aparent ja que és Manté la existent i el Tipus de vegetació espontània típica del bosc de la zona. Trobem Dues solucions alhora de delimitar el perímetre del parc. Per una banda a la zona de l'Habitatges hi ha murs de contenció de diferents alcades que és Resolen AMB murs vegetals, de pedra o formigó, integrant-les al parc AMB talussos i evitant aixi un gran impacte visual. Per 'altra banda hi ha la tanca del parc AMB l'avinguda Montserrat que igual que AMB els ports és resoldre AMB elements METÀL·LICS que permeten els visuals des de l'avinguda i alhora el tancament total del parc.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección Avinguda Verge de Montserrat, s/n
Sant Andreu de Llavaneres
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Lourdes Garreta Bahima
  • Victoriano Guarner i Muñoz
  • VIGUM PROJECT, SLP
Promotor
  • Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Contractista
  • Eduard Solà
  • Construcciones y Rebajes Arids, sa
Otros técnicos
  • Albert Centelles López
  • CENPAS ENGINYERIA I ARQUITECTURA, SLP
  • Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos
  • G9 arquitectura i gestió, scp