Awards

It rehab i adequació hotel to alberg of joventut

Neix projecte este de l'Empenta per part of IDEAL YOUTH HOSTEL per expand seu negoci initiat in the sector dels Albergs of Joventut des de l'any 1999. Neix de l'l'antic recover oportunitat Hotel "Starfish" of Calella. L'esperit of rehab d'un edifici estava abandonat i that i transformat s'ha adaptat Hotel 3 * Alberg of Juventut in a proces d'trying optimitzar des instal·lacions them the punt of view i sostenibilitat millorant seves them condicions d'Accessibilitat. Intentant fer a tight inversió als econòmica temps l'Original crisi i respectant esperit de l'Estrella de Mar (originals DISTRIBUCIONS poc modificades, reaprofitament of preexistents lluminàries restaurades, Recuperació of Graons d'originals scale ...) Tanmateix s'ha procedit to cobrir of preexistent pool, per order to recover them aigües pluvials i amb ecological awareness of fer prevaldre l'opció the sea Proximitat per a rule Utilització pool.

Presented
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Turisme, 60
Calella
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
  • Oscar Huertas Monte
  • MOOT ARQUITECTURA SLP
Promotor
  • IDEAL YOUHT HOSTEL SL
Contractor
  • Mont-Romar SL
Otros técnicos
  • AZ Engin SL