Premios

46 Habitatges HPO de lloguer per a la gent gran amb serveis adjunts a Terrassa

Situat en el centre de Terrassa, ciutat post-industrial que es troba a uns 30km de Barcelona, l’edifici ocupa un solar on antigament havia existit una caserna de la Guardia Civil.

La necessitat d’oferir espais de lloguer amb serveis adjunts per a la gent gran del casc antic, és el que va impulsar al nostre client, l’ajuntament de la ciutat, a construir aquest edifici.

I és, en aquest entorn, de carrers estrets i illes densificades on neix una proposta que es basa, principalment, en l’oxigenació de l’espai interior d’illa, buidant-lo i connectant-lo amb la ciutat.

Les proporcions del solar 30x100 i la poca alçada permesa per la normativa, fan que l’edifici gaudeixi, en el seu front de major longitud, d’una horitzontalitat quasi exagerada.

En canvi, en el front de menor longitud i major alçada, el carrer és més ample i per aquest motiu es va proposar la connexió entre el pati interior i la ciutat a través d’un generós porxo que travessa l’edifici en la seva planta baixa.

Aquest gran espai cobert també s’utilitza com a accés a l’aparcament de 210 places que ocupa les dues plantes del soterrani.

A l’interior, corredors centrals il.luminats cenitalment donen servei a la bateria d’apartaments d’igual forma i distribució. Tansols els espais comuns de l’edifici: biblioteca, gimnàs i saló social, desdibuixen la rígida espina dorsal que suposa aquest corredor.

La textura i la forma del nou edifici es proposen com a contrapunt a l’entorn immediat. Pot interpretar-se com una resposta polar a lo existent, amb tansols alguna referència, com pot ser la utilització del clàssic porticó de la zona, a l’arquitectura local.

L’apariència monolítica de l’edifici s’aconsegueix am la combinació de tansols dos materials: els pannells de 12cm de gruix de formigó negre i una façana ventilada de planxa de zenc amb parts fixes i parts mòbils formada per safates de 30 cm llises o perforades en funció de la seva situació.

Estructura: Es planteja una solució a base de pilars i jàsseres de formigó armat in situ i forjats de prellosa prefabricada alleugerida i pretensada recolzada sobre els pòrtics de formigó armat. Aquests pòrtics estan, en les seves parts rítmiques de l’edifici, condicionades per una crugia que permet una capacitat de tres places d’aparcament en els soterranis, i un mòdul d’habitatge en les plantes superiors. Aquest mòdul és de 7,20 metres.

Instal.lacions: Es planteja una xarxa de sanejament separativa d’aigües pluvials, fecals i grises de polipropilè. La recollida de les aigües pluvials es condueix fins un dipòsit enterrat al soterrani -2 de 50 m3 des d’on les aigües seran bombejades per reutilitzar-les pel reg de la zona ajardinada.

Pel que fa a les aigües grises (dutxes) també es condueixen fins un dipòsit situat al soterrani -2 des d’on, després de ser tractades, es tornen a impulsar per omplir les cisternes dels wc.

El sistema tant de calefacció com de climatització està pensat per tal de tenir el major estalvi energètic possible gràcies a l’aprofitament de l’energia produïda per les 40 plaques solars que es troben a coberta. Per una banda, a l’estiu la climatització aprofita l’exedent d’aigua calenta que produeixen les plaques solars per generar fred per mitjà de dos equips d’absorció de 4.5 kW de potència tèrmica per a la producció de fred a partir de la calor de sol amb elevada eficiència al seu cicle de funcionament, i per altra, a l’hivern, les plaques solars produeixen part de l’aigua calenta que s’utitlitzarà en la calefacció per terra radiant aprofitant la menor temperatura de l’aigua que requereix aquest sistema.

Finalista
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Terrasa
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
 • Enric Anguera de Carlos
 • Vas Arquitectura SL
 • Frans Masana Castanys
 • Joan Dalmases Martí
 • mmdm Arquitectes SL
Promotor
 • EGARVIA SA
 • Habitatge Terrassa SA
 • SM
Contratista
 • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
 • Jordi Carbonell
 • Forteza-Carbonell associats s.c.p.
 • Antoni Blas Roldán
 • Terrassa Ingenieros s.l.
 • Manel Fernández
 • Bernúz-Fernández Arquitectes s.l.
 • Helena Mercade
 • mmdm Arquitectes SL
 • Helena Costabella
 • Vas Arquitectura SL