Prix

46 pour Habitatges HPO lloguer les adjunts du grand amb gent à Terrassa

Situer dans le centre de Terrassa, Ciutat post-industrielle qui est troba à 30 km de Barcelone uns, l'edifici occupe un site sur antigament casernes havia existit une de la Garde civile. Le necessitat d'oferir espais de lloguer amb par serveis adjunts la grande gent du Casc Antic, un programme qui va propulser le client de nostre, l'ajuntament de Ciutat, construire aquest edifici. Je és dans aquest entorn autour des carrières Estrets i Illes densificades sur Neix une proposta qui est basée principalment dans l'oxygénation de l'Espai d'illa l'intérieur, buidant-lo-lo i amb connectant la Ciutat. Solaire 30x100 i la petite permesa de Alçada de Les selon les règles, il l'edifici gaudeixi ventilateur en face de la longueur de l'seu, D'un horitzontalitat quasi exagérée. Dans canvi devant longueur plus courte i Alçada majeur, le carrer és amplement aquest par mois i Motiu va proposar l'Connexió entre pati l'intérieur à travers les i D'UN Porxo genres Ciutat travessa l'Edifici en usine de seva Baixa. Aquest grande espai cobert també s'utilitza com aparcament l'accés à 210 places cotisations Les Plantes de soterrani occupés. A l'intérieur, chaque coureur centrales il.luminats cenitalment servei don à la batterie d'appartements D'même i DISTRIBUCIO. Els Tansols espais comuns de l'edifici bibliothèque, i Gimnàs salé sociale, desdibuixen colonne vertébrale rigide qui suposa corridor aquest. La nou de forme de texture i Edifici est proposen com Contrapunt a l'entorn immediat. Pot-se com interpréter un resposta polaire existant, référence des tansols amb, com pot classiques être Utilització le portique de la zone, l'architecture locale. L'aspect monolithique de l'edifici s'aconsegueix tansols h la rare combinaison de deux matériaux: 12cm pannells els gruix de Formigo negre ia façana Planxa pièces ventilées des correctifs amb zenc i MOBILS parties par safates formés 30 cm ou Llises perforades dans funció du Seva situació. Structure: Il planteja un solució base piliers i jàsseres de Formigo site armat i Forjats de prellosa préfabriqué précontraint alleugerida i els recolzada sur pòrtics de armat Formigo. Aquests pòrtics sont en eux pièces seves rítmiques de l'edifici, condicionades par una croquer qui rend possible une Capacitat trois lieux d'aparcament dans soterranis Els, un module D'Habitatge i Les Plantes supérieurs. Modul Aquest de 7,20 mètres. Instal.lacions: Est planteja une Xarxa de séparative Sanejament d'Aigues pluvials, fecals i polipropilè gris. Le recollida d'entre eux aigües pluvials est ailettes condueix une Dipòsit de enterrat à soterrani -2 50 m3 des aigües sur d'elles bombejades par reutilitzar-les pel reg jardin. Pel que fa un Aigues gris (dutxes) també est condueixen ailettes une situat Dipòsit à -2 soterrani des d'au, Despres être tractades est de devenir boost par omplir vous CISTERNES les dels wc. Le système calefacció Tant com climatització par Esta Pensat fourni estalvi énergiques Tenir les meilleurs Gràcies possibles a l'Aprofitament des per l'energia produïda 40 Homesites les plaques qui est troben à coberta. Par une bande, a l'l'estiu réchauffement aprofita climatització exedent d'aigua que produeixen les Solars plaques par générer fred par Mitjà deux équipe d'absorció 4,5 kW de puissance thermique par une production par fred de amb soleil chaleur haute Eficiencia la funcionament cicle seu, i par altra, a l'hivern, plaques ont été solars produeixen partie de réchauffement que l'Aigua s'utitlitzarà dans calefacció par terre aprofitant la température inférieure rayonnante de l'Aigua que aquest système de requereix.

Finaliste
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Terrasa
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
 • Enric Anguera de Carlos
 • Vas Arquitectura SL
 • Frans Masana Castanys
 • Joan Dalmases Martí
 • mmdm Arquitectes SL
Promotor
 • EGARVIA SA
 • Habitatge Terrassa SA
 • SM
Entrepreneur
 • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
 • Jordi Carbonell
 • Forteza-Carbonell associats s.c.p.
 • Antoni Blas Roldán
 • Terrassa Ingenieros s.l.
 • Manel Fernández
 • Bernúz-Fernández Arquitectes s.l.
 • Helena Mercade
 • mmdm Arquitectes SL
 • Helena Costabella
 • Vas Arquitectura SL