Premis

46 Habitatges HPO de lloguer per a la gent gran AMB serveis adjunts a Terrassa

Situat al centre de Terrassa, ciutat postindustrial que és Troba a uns 30km de Barcelona, ​​l'edifici ocupa un solar on antigament hi havia existit una caserna de la Guàrdia Civil. La necessitat d'oferir espais de lloguer AMB serveis adjunts per a la gent gran del Casc Antic, és el que va impulsar el Nostre client, l'ajuntament de la ciutat, a construir AQUEST edifici. I és, en AQUEST entorn, de carrers estrets i illes densificades on Neix Una proposta que és basa, sevamajoria, a l'oxigenació de l'espai interior d'illa, buidant-ho i connectant-ho Amb la ciutat. Les proporcions del solar 30x100 i la poca Alçada Permesa per la normativa, fan que l'edifici gaudeixi, al Seu front de major longitud, d'1 horitzontalitat quasi exagerada. En cambio, al front de menor longitud i major Alçada, el carrer és més ample i per AQUEST MOTIU és va proposar la Connexió entre el pati interior i la ciutat a través d'01:00 generós porxo que travessa l'edifici en su planta baixa. AQUEST gran espai Cobert también s'utilitza com a accés a l'aparcament de 210 places que ocupa els dues plantes del soterrani. A l'interior, corredors centrals il.luminats cenitalment donin Servei a la bateria d'apartaments d'igual forma i distribució. Tansols a els espais comuns de l'edifici: biblioteca, Gimnàs i saló social, desdibuixen la rígida espina dorsal que suposa AQUEST corredor. La textura i la forma del nou edifici és proposen com a Contrapunt a l'entorn IMMEDIAT. Pot interpretar-se com una resposta polar al existent, con tansols alguna referència, com Pot ser la Utilització del clàssic pòrtic de la zona, a l'arquitectura local. L'apariència monolítica de l'edifici s'aconsegueix am la combinació d'tansols 2 materials: els pannells de 12cm de gruix de Formigó negre i 1 façana ventilada de planxa de zenc AMB parts fixes i parts Mòbils formada per safates de 30 cm Llises o perforades en Funció de su situaciò. Estructura: És planteja 01:00 solució a base de pilars i jàsseres de Formigó armat in situ i Forjats de prellosa prefabricada alleugerida i pretensada recolzada sobre a els Pòrtics d'Formigó armat. Aquests Pòrtics estan, en els Seves parts rítmiques de l'edifici, condicionades per 1 crugia que Përmet 1 Capacitat de tres places d'aparcament a els soterranis, i 1 Mòdul d'habitatge a les plantes Superiors. AQUEST Mòdul és de 7,20 metres. Instal.lacions: És planteja 01:00 xarxa de sanejament separativa d'aigües pluvials, fecals i grisos de polipropilè. La Recollida de les aigües pluvials és condueix Fins 1 Dipòsit enterrat al soterrani -2 de 50 m3 des d'on els aigües seran bombejades per reutilitzar-les paper reg de la zona enjardinada. Pel que fa a les aigües grises (dutxes) también és condueixen Fins 1 Dipòsit Situat al soterrani -2 donis d'on, després de dir ser tractades, és tornin a impulsar per Omplir els Cisternes dels wc. El sistema Tant de calefacció com de Climatització està Pensat per tal de tenyir el major Estalvi energètic possible gràcies a l'Aprofitament de l'energia produida per els 40 plaques solars que és troben a coberta. Per una banda, a l'estiu la Climatització Aprofita l'exedent d'aigua calenta que produeixen els plaques solars per generar fred per mitjà de dos Equips d'absorció de 4.5 kW de potència tèrmica per a la producció de fred a partir de la calor de sol AMB elevada eficiència al Seu cicle de Funcionament, i per 'altra, a l'hivern, els plaques solars produeixen part de l'aigua calenta que s'utitlitzarà a la calefacció per terra radiant aprofitant la menor temperatura de l'aigua que Requereix AQUEST sistema.

Finalista
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección Terrasa
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Enric Anguera de Carlos
 • Vas Arquitectura SL
 • Frans Masana Castanys
 • Joan Dalmases Martí
 • mmdm Arquitectes SL
Promotor
 • EGARVIA SA
 • Habitatge Terrassa SA
 • SM
Contractista
 • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
 • Jordi Carbonell
 • Forteza-Carbonell associats s.c.p.
 • Antoni Blas Roldán
 • Terrassa Ingenieros s.l.
 • Manel Fernández
 • Bernúz-Fernández Arquitectes s.l.
 • Helena Mercade
 • mmdm Arquitectes SL
 • Helena Costabella
 • Vas Arquitectura SL