Awards

46 per Habitatges HPO lloguer the great gent amb serveis adjunts to Terrassa

Situate in the center of Terrassa, post-industrial ciutat which is troba to uns 30km from Barcelona, ​​l'edifici occupies a site on antigament havia exsistit one Civil Guard barracks. The necessitat d'oferir espais of lloguer amb per serveis adjunts the big gent of casc antic, a program which will propel the nostre client, l'ajuntament of ciutat, build aquest edifici. I és in aquest entorn of carrers Estrets i Illes densificades on Neix one proposta which is based principalment in oxygenation of l'l'Espai d'illa inside, buidant-lo-lo connectant i amb la Ciutat. Les proporcions solar 30x100 i the little alçada permesa per the rules, it l'edifici gaudeixi fan in front of major seu length, D'a quasi horitzontalitat exaggerated. In canvi in ​​front of shorter length i major alçada, the carrer és ample aquest per month i Motiu is going proposar the connexió between inside pati i through the Ciutat d'un porxo genres travessa l'edifici in seva plant baixa. Aquest great espai cobert també s'utilitza com aparcament l'accés to 210 places occupied dues les plantes of soterrani. A l'interior, each runner centrals il.luminats cenitalment servei donate to the battery d'apartaments d'Likewise i distribució. Els Tansols espais comuns de l'edifici library, i Gimnàs social salted, desdibuixen rigid spine that suposa aquest corridor. The texture shape nou i edifici is proposen com Contrapunt a l'entorn immediat. Pot-se com interpret a polar resposta to existent, amb tansols reference, com pot clàssic be Utilització the portico of the area, l'local architecture. L'monolithic appearance of l'edifici s'aconsegueix tansols am the rare combination of two materials: 12cm pannells els gruix of FORMIGO negre ia façana planxa ventilated parts of zenc amb fixes i mòbils parts per safates formed 30 cm Llises or perforades in funció of seva situació. Structure: It planteja one solució based pilars i jàsseres of FORMIGO armat site i Forjats of prellosa prefabricated prestressed alleugerida i els recolzada on pòrtics of armat FORMIGO. Aquests pòrtics are in them parts seves rítmiques de l'edifici, condicionades per una crunched that makes possible one Capacitat three places d'aparcament in soterranis els, a Module d'habitatge i les plantes superiors. Mòdul aquest és 7.20 meters. Instal.lacions: Is planteja one xarxa of separative Sanejament d'aigües pluvials, fecals i polipropilè gray. The recollida of them aigües pluvials is condueix fins one enterrat Dipòsit to soterrani -2 50 m3 des d'on aigües they will bombejades per reutilitzar-les pel reg garden area. Pel that fa a les gray aigües (dutxes) també is condueixen fins one situat Dipòsit to soterrani -2 des d'on, després be tractades is from becoming boost per omplir you cisternes them dels wc. The system calefacció tant com climatització per ESTÀ Pensat provided estalvi energètic tenir the best possible gràcies a l'Aprofitament of produïda per l'energia 40 homesites les plaques which is troben to coberta. Per a band, a l'l'estiu the aprofita climatització exedent d'aigua warming that produeixen them solars plaques per generate fred per mitjà two equips d'absorció 4.5 kW of thermal power per a production by fred from amb sun heat high eficiència the cicle seu funcionament, i per altra, a l'hivern, plaques were solars produeixen part de l'Aigua warming that s'utitlitzarà in calefacció per terra aprofitant the lower temperature radiant de l'Aigua that aquest requereix system.

Finalist
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Public housing

Uso

Dirección Terrasa
Barcelona (Spain)

Autores
Arquitectura
 • Enric Anguera de Carlos
 • Vas Arquitectura SL
 • Frans Masana Castanys
 • Joan Dalmases Martí
 • mmdm Arquitectes SL
Promotor
 • EGARVIA SA
 • Habitatge Terrassa SA
 • SM
Contractor
 • DRAGADOS S.A.
Otros técnicos
 • Jordi Carbonell
 • Forteza-Carbonell associats s.c.p.
 • Antoni Blas Roldán
 • Terrassa Ingenieros s.l.
 • Manel Fernández
 • Bernúz-Fernández Arquitectes s.l.
 • Helena Mercade
 • mmdm Arquitectes SL
 • Helena Costabella
 • Vas Arquitectura SL