Premios

39 Habitatges d'HPO en Sant Adrià del Besòs

L’entorn urbà

El solar solar del projecte del projecte correspon a la parcel•la R7 del sector C-3 ( modificació del Pla General), àmbit Llull-Taulat, situat en el sector del front litoral i marge dret del riu Besòs.

El solar té façana al nord-oest al carrer Llull i al sud-est a la zona verda que proposa el planejament, i està limitat pels carrer Mar al nord-est i el carrer C a sud-oest. El solar és pràcticament pla.

Es proposa un edifici de planta baixa i 4 plantes pis, amb alineació de façana al carrer Llull i que es retranqueja cap a la zona verda a la fi d’aconseguir més desenvolupament de façana cap a la bona orientació i les bones vistes.

Els nuclis

Les vivendes es desenvolupen en 2 nuclis de comunicació vertical, amb 4 habitatges per replà, a la fi de minimitzar la repercussió espai comú-habitatge. Als nuclis s’accedeix des del carrer Llull.

L’edifici desenvolupa vivendes a plantes pis, local amb façana al C. Llull i vivendes donant als patis (orientació sud), a planta baixa i aparcament en soterrani.

Les tipologies

Es proposa una tipologia amb façanes enfrontades al carrer Llull i a la zona verda i una tipologia amb façanes perpendiculars; a zona verda i laterals.

Les vuit vivendes de planta tipus són de tres dormitoris.

A planta baixa es situen 7 habitatges de dos dormitoris, i un d’ells habitatge adaptat.

L’organització dels volums en forma de pinta permet que tots els habitatges gaudeixin de ventilació creuada, bé per façanes enfrentades o per façanes perpendiculars, i que totes les sales d’estar donin a la orientació sud. Aquestes sales disposen de terrassa correguda que permet gaudir de l’espai exterior ben orientat i amb vistes a la zona verda, alhora que serveix de protecció solar.

Les vivendes de planta baixa tenen patis d’ús privatiu.

Presentado
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2009
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección c/ de Llull 462-466
Sant Adrià del Besòs
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • M.Isabel Bennasar Félix
  • Ana M. Noguera Nieto
  • BENNASAR-NOGUERA S.C.
Promotor
  • IMPSOL
Contratista
  • CORSAN CORVIAM Construcción, SA
Otros técnicos
  • Xavier Badia Armengou
  • Corina Dindareanu