Premios

Oficina Local d'Habitatge de Tarragona

La Oficina Local d'Habitatge i Borsa de Mediació per al Lloguer Social de Tarragona s'inaugura l'any 2008, amb l'objectiu principal de convertir-se en una oficina integrada en matèria d'habitatge, per tal de proporcionar, a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi, assessorament en qualsevol qüestió relacionada amb habitatge i gestionar tots aquells programes i ajuts previstos per la Generalitat de Catalunya.

Les estadístiques i la valoració dels propis ciutadans i ciutadanes, fan pensar que any rera any s'han anat assolint els objectius i, progressivament, assumint altres gestions i serveis que, donada la situació financera actual, s'han fet necessaris. Valgui l'exemple del Servei Municipal d'Intermediació Hipotecària, el Pla Local d'Habitatge o la Col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en el denominat "Pla de Xoc" i així posar al mercat de lloguer tots aquells habitatges buits del parc públic.

Per altra banda i tot i que, com deiem anteriorment, la situació econòmica ha provocat una notable disminució en l'obertura de convocatòries públiques d'ajuts, la Oficina d'Habitatge ha vist com s'incrementava el nombre de visites, consultes, sol·licituds d'habitatges i com la Borsa de Mediació s'ha convertit en un vehicle fonamental i necessari per accedir a un habitatge de lloguer assequible.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Oficina local de vivienda

Autores