Premios

Espais de trobada, barri de Campclar de Tarragona

Espais de Trobada és un equipament emblemàtic des del punt de vista arquitectònic i un reflex de l’esperit de la Llei de Barris: integrador, sinèrgic, sostenible, respectuós amb el medi ambient, participatiu i accessible.

Ubicat al barri de Campclar de Tarragona, l’edifici destinat a la formació i l’ocupació és una de les actuacions estrella del Pla Integral de Campclar que, amb una inversió global de 14.992.143.64€ d’euros, ha ajudat a transformar el barri.

Campclar és un dels nombrosos barris de polígons d'habitatges sorgits de les onades migratòries dels anys 60 i 70 caracteritzats per una escassa dotació d’equipaments comunitaris, una baixa activitat comercial i una manca de cohesió urbanística amb un paisatge sovint degradat i amb una realitat social marcada per l’absentisme escolar, la manca de teixit associatiu i problemes de cohesió social.

El Pla Integral de Campclar ha estat un revulsiu per al barri en els àmbits en què s’ha treballat: urbanístic, comercial, social, mediambiental i de foment de la formació i la ocupació. S’han dut a terme intervencions per oxigenar diferents espais degradats i en males condicions d’habitabilitat, actuacions per afavorir la integració de col·lectius amb evidents símptomes d’exclusió social, programes per millorar la formació i l’ocupació dels residents, accions per fomentar l’estructura associativa i millorar la convivència i s’ha dotat al barri dels equipaments necessaris per al seu desenvolupament.

El projecte d’Espais de Trobada, com a xarxa de regeneració paisatgística i urbana amplia la dotació d’espais públics de recreació, oci i reunió amb un gran equipament de caràcter contemporani que recupera el paisatge existent, creant una relació amb les peces més importants del municipi, la seva estructura urbana i millorant la qualitat paisatgística i les condicions ambientals del barri de Campclar. A l’àrea on abans hi havia descampats que desvertebraven el barri, ara hi ha una zona central de serveis plena de vida. L’edifici, de 2.000 m2 aproximadament, distribuït entre planta baixa i dues plantes d’alçada, disposa de sales destinades a realitzar tallers i cursos formatius d’’hostaleria, música, teatre i altres formacions en diferents àmbits destinades a afavorir la inserció laboral.

La posició de l’edifici està relacionada directament amb la orientació solar, de manera que les façanes principals estan orientades a Nord i Sud, i coincideix amb la direcció de la geometria del solar. Així mateix els eixos dels accessos s’expressen com una estructura portant vertebradora de l’edifici.

Els tres volums de l’edifici es desenvolupen entorn a un recorregut diàfan, cercant sempre la millor solució funcional, la lògica dels espais, el caràcter institucional de l’edifici, i sobretot, produir una arquitectura del lloc, mediterrània, vinculada a la tradició constructiva de simplificat de materials, processos constructius tradicionals i aprofitament de la llum i el clima dins de criteris de sostenibilitat.

Així doncs, totes les aules de l’edifici destinades a activitats i cursos reben llum directa o natural que, amb l’ajuda d’elements de control solar donen qualitat lumínica i sensació de confort pels seus habitants, i a la vegada redueixen el consum d’energia.

Altres característiques a destacar son les ventilacions creuades, gràcies al sistema de passadissos que comuniquen totes les estàncies i que permeten corrents d’aire a l’interior de l’edifici; i el fàcil manteniment gràcies a l’ús de materials i sistemes constructius tradicionals.

El criteri funcional ha estat organitzar a la planta baixa les activitats més obertes a l’espai públic, l’accés general, el restaurant i la cuina principal, els vestidors i la sala polivalent; a la planta pis s’hi disposen les activitats de l’espai tast i les aules d’espai ritme, així com les sales polivalents i despatxos; i, a la planta segona, les activitats de tallers de so i despatxos i sales annexes, amb les terrasses coberta i descoberta com elements de continuïtat dels serveis de l’edifici. Es projecta un espai superior sota coberta on es centralitzen les instal·lacions.

Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Actuaciones integradas

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-04-27

Dirección Riu LLobregat 10
Tarragona
Tarragona (España)

Autores
Arquitectura
  • Luis Bañeras- Avantprojecte (Arquitecte Municipal)
  • UTE NADAL i MARCÉ ARQUITECTES SL amb E-SET SERVEIS D'ENGINYIERIA
Promotor
  • Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes S.A
Contratista
  • GULINVES SL ( i altres)
Otros técnicos
  • Josep Maria Llaurado i Valls (CONSBAUER SLPU)