Premios

Edifici per a 15 habitatges de protecció oficial i aparcament

L'edifici aprofita les virtuts del lloc, obrint vistes al Maresme i eixamplant la percepció d'amplitud, malgrat tractar-se d'habitatges de reduïdes dimensions.

Tots els habitatges són adaptats, amb dues orientacions i jardí comunitari.

Tots els espais tenen il·luminació i ventilació natural. L'espai principal Sala-Cuina-Menjador s’orienta a Sud. La passera oberta exterior dóna accés als habitatges superiors i es protegeix amb gelosia, obrint grans forats que garanteixen les vistes de les habitacions.

Els habitatges de PB entren des del carrer i tenen terrassa privada.

Les façanes són murs de formigó vist i panys de gelosies emmarcades de peces de formigó, que també formen el basament.

La façana sud genera balcons privats protegits, fets de balconeres i persianes d'alumini, i ràfecs de religa galvanitzada.

Els murs entre habitatges es projecten enfora marcant la composició, i es prolonguen com a tancament dels jardins.

Els terminis i pressupost limitats (687€/m2), van fer escollir materials senzills i habituals, i processos ràpids sense acabats posteriors (plaques autoportants de formigó i poliestirè, i façanes de bastiments d’alumini, viroc i formigó).

Finalista
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Carretera dels Sis Pobles, 138
Premià de Dalt
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Marta Vicente Carrió
  • Lluís Cantallops Dalmau
Otros técnicos
  • Joan Domingo Amores