Premios

El projecte parteix de la voluntat d’estudiar com un habitatge adossat, és a dir, amb una de les seves façanes totalment cega, pot aconseguir una il·luminació natural en tot el perímetre i donar així les mateixes qualitats que un habitatge aïllat. Per aconseguir aquest objectiu, la franja immediatament contigua a la mitgera genera una sèrie de triples espais, lluernaris i patis que atravessen totes les plantes de l’habitatge generant una complexitat espacial i lumínica així com visuals creuades tant en planta com en secció, descobrint un interior sorprenent dins d’un perímetre construït fruit d’unes ordenances estrictes. El programa s’organitza en un sol volum, limitat per les distàncies mínimes i profunditats edificables del solar. El resultat és un rectangle situat en la part mitja de la parcel·la, generant un pati d’entrada en la part posterior i un jardí aixecat respecte el carrer, amb vistes al mar.

Finalista
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda unifamiliar de promoción privada.

Uso

Dirección Ronda Ernest Lluch, 70
Tiana
Barcelona (España)

Autores
Promotor
  • Montse Ribó
  • Xavier Pérez Montse Ribó
Contratista
  • Construccions TORCA
Otros técnicos
  • Oriol Escolà