Premios

62 habitatges de HPO i dos habitatges tutelats

Edifici de 62 habitatges de HPO més dos habitatges tutelats en planta baixa i 67 aparcaments en dos soterranis.

El solar es troba en la confluència del carrer Girona i de l’Avinguda del Països Catalans dins del Pla Parcial Sant Jaume de Tordera en un dels límits del casc urbà.

La diferència d’alçades que urbanísticament estableix cada carrer s’ha resolt mitjançant l’esglaonament de la façana. L’adaptació topogràfica al pendent dels carrers s’ha resolt a partir de la cota d’accés a les plantes baixes. Un sòcol regularitza aquest desnivell al llarg de tota la planta baixa.

L’adaptació de l’edifici a les cotes del solar també ha permès crear dues plantes soterrani d’aparcament en la crugia de l’avinguda dels Països Catalans i una planta en la doble crugia del carrer de Girona, donant cabuda al nombre total de places sol·licitades pel promotor.

En la disposició dels habitatges en planta així com en el nombre d’habitatges per replà s’ha tingut en compta que la majoria disposin tant de ventilació creuada com d’una bona orientació per tal de donar compliment al Decret d’Ecoeficiència.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda de promoción pública

Uso

Dirección Avda. Paisos Catalans / Carrer Girona
Tordera
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Ponsetí Valiente
Promotor
  • INCASOL
Contratista
  • CRC Obras y Servicios SL
Otros técnicos
  • Urbe Enginyers
  • Ferran Juan
  • Petra Scheffler
  • Maria Llinàs