Prix

62 habitatges i HPO deux tutelats habitatges

HPO deux tutelats les habitatges de Edifici 62 mois dans une usine de Baixa i 67 Aparcaments deux soterranis. L'intrigue est troba au confluent de carrer Girona i de l'Avinguda del Pla Països Catalans DIN partiels Sant Jaume dels Tordera dans les limites de urbà casc. La différence D'maires qui se ha urbanísticament estableix chaque resolt mitjançant carrer l'esglaonament de façana. La resolt de L'adaptació topographiques dels pendants carrers de la dimension d'un accés Les Plantes Baixes. Un Socol regularitza desnivell llarg tota aquest à l'usine de Baixa. L'adaptació de l'un edifici les cotes també solaire a PERMES créer Plantes D'Aparcament soterrani cotisations dans le croqué de l'avinguda Pays Catalans i une usine dans le double croqué la carrer de Girona, Donant cabuda le nom complet sol·licitades lieux promoteur de pixel. La disposition tous dels habitatges planifier així com au nom d'habitatges par Repla se ha compta tingut dans le disposin de Majoria d'Tant de ventilation d'une bonne com creuada fera un don de tels orientació par compliment à Decret d'éco-efficacité.

Présenté
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Avda. Paisos Catalans / Carrer Girona
Tordera
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Ponsetí Valiente
Promotor
  • INCASOL
Entrepreneur
  • CRC Obras y Servicios SL
Otros técnicos
  • Urbe Enginyers
  • Ferran Juan
  • Petra Scheffler
  • Maria Llinàs