Premis

62 habitatges de HPO i 2 Habitatges tutelats

Edifici de 62 habitatges de HPO més 2 Habitatges tutelats en planta baixa i 67 Aparcaments en dos soterranis. El solar és Troba a la confluència del carrer Girona i de l'Avinguda dels Països Catalans dins de l'Pla Parcial Sant Jaume de Tordera en un dels Límits del casc urbà. La diferència d'alcades que urbanísticament estableix cada carrer s'a RESOLT mitjançant l'esglaonament de la façana. L'adaptació topogràfica al pendent dels carrers s'a RESOLT a partir de la cota d'accés a les plantes Rates. Un Sòcol regularitza AQUEST desnivell al Llarg de tota la planta baixa. L'adaptació de l'edifici a les cotes del solar también ha permès crear dues plantes soterrani d'aparcament a la crugia de l'avinguda dels Països Catalans i una planta a la doble crugia del carrer de Girona, DONANT cabuda al nombre total de places sol·licitades paper promotor. A la DISPOSICIÓ dels Habitatges en planta aixi com al nom d'Habitatges per replà s'a tingut en Compta que la Majoria disposin Tant de ventilació creuada com d'1 bona orientació per tal de donar Compliment al Decret d'Ecoeficiència.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección Avda. Paisos Catalans / Carrer Girona
Tordera
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Jordi Ponsetí Valiente
Promotor
  • INCASOL
Contractista
  • CRC Obras y Servicios SL
Otros técnicos
  • Urbe Enginyers
  • Ferran Juan
  • Petra Scheffler
  • Maria Llinàs