Premios

Edifici auxiliar polifuncional

La finca es situa en un pla agrícola on existeix una edificació destinada als veïns del veïnat i on s’hi celebra una tradicional Festa Major.

La Festa requereix una edificació auxiliar que es preten que sigui el més petita possible, eviti entrar en conflicte amb l’existent i s’adapti al medi que l’envolta.

Es forma amb un volum senzill construit bàsicament en sec per tal que s’entengui com a no permanent o desmuntable i que es col·loca en el límit de la finca, gairebé formant part de la tanca i alliberant el màxim d’espai.

La mobilitat creada amb la seves façanes permet els diferents usos de magatzem, cuina i barbacoes públiques assegurant la seva independència i la superfície necessària per a cada un d’ells, creant espais polifuncionals que permeten reduir ostensiblement el volum global de l’edifici.

El revestiment a franges de diferents amplades i colors es relaciona directament amb les exfoliacions dels grans plàtans que singularitzen la finca i la destaquen en el paisatge del Pla.

Presentado
III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de uso no residencial de promoción pública.

Uso

Dirección Mina de Jalpí, veïnat de Sant Daniel núm. 177
Tordera
Barcelona (España)

Autores
Promotor
  • Ajuntament de Tordera
Contratista
  • Serralleria Manel Garcia S.L.
Otros técnicos
  • Àngel Rodríguez Valero
  • Josep Colldeforns Soler