Premios

Edifici plurifamiliar entre mitgeres

Situat a la plaça de l’ajuntament, un entorn d’alçades desiguals i façanes de composició i materials diversos, l’edifici busca potenciar els elements que l’estructuren, presents en el paviment o en els edificis veïns, com el Museu, amb el que limita i que recull amb la mitgera.

En façana, el ferro s’entrellaça formant la retícula d’una gran xafardera de pedra, mentre que el vidre s’enretira i genera una cambra d’aire que controla la relació entre exterior i interior, tant a nivell de confort climàtic i lumínic, com de privacitat.

Dins l’edifici s’obre un gran pati que fa de transició entre la ciutat i els habitatges. Un espai per al repòs i la relació entre habitatges i habitants que acull el nucli d’accés i regula les condicions ambientals.

Els habitatges es situen en plantes intermèdies degut al desnivell entre parcel·les. A l’interior, l’agrupació de serveis en nuclis compactes i la creació de dobles espais i altells de magatzem alliberen les plantes i permeten diferents distribucions.

III Muestra de Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificios de vivienda plurifamiliar de promoción privada.

Uso

Dirección Carrer del Carreró, 21-23-25
Mataró
Barcelona (España)

Autores
Arquitectura
  • Anna Brullet i Lligoña
Promotor
  • PROMOCIONS VALL-MARESME B-63827000
Contratista
  • CONSTRUCCIONES ILUROGUELMI SL
Otros técnicos
  • Albert Mas i Pérez
  • Manel Salicrú i Puig
  • Ivet Compañó i Padrós
  • Joan Herrero i Masjuan
  • Marta Companys i Taxés