Premis

Edifici plurifamiliar entre mitgeres

Situat a la plaça de l'ajuntament, un entorn d'alcades Desiguals i façanes de composició i materials diversos, l'edifici busca potenciar a els elements que l'estructuren, presents al Paviment o a els edificis restaurats Veïns, com el Museu, con el que limita i que recull AMB la mitgera. En façana, el ferro s'entrellaça formant la retícula d'una gran xafardera de pedra, Mentre que el vidre s'enretira i genera una cambra d'aire que controla la relació qualit entre exterior i interior, Tant a nivell de confort climàtic i lumínic , com de privacitat. Dins l'edifici s'obre un gran pati que fa de transició entre la ciutat i a els habitatges. Un espai per a repòs i la relació qualit entre Habitatges i Habitants que Acull el Nucli d'accés i regula els condiciones ambientals. Els Habitatges és situen en plantes intermèdies degut al desnivell entre Parcel·les. A l'interior, l'agrupació de serveis en Nuclis compactes i la creació de dobles espais i altells de magatzem alliberen les plantes i permeten Diferents distribucions.

III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada.

Uso

Dirección Carrer del Carreró, 21-23-25
Mataró
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Anna Brullet i Lligoña
Promotor
  • PROMOCIONS VALL-MARESME B-63827000
Contractista
  • CONSTRUCCIONES ILUROGUELMI SL
Otros técnicos
  • Albert Mas i Pérez
  • Manel Salicrú i Puig
  • Ivet Compañó i Padrós
  • Joan Herrero i Masjuan
  • Marta Companys i Taxés