Oeuvres

Edifici 22 HPO, Aparcaments i habitants COMERCIALS C / Beltxite 1-9 Ruby

Le Projecte est situé dans les industries dels transformació ProPers Ruby mois au centre ville, face à estava pendants d'urbanitzar. L 'edifici est planteja 22 pour habitatges de lloguer Baixa amb un végétales commerciale, plantes Quatre pipi, ia i soterrani formes le testeur d'una Filera de blocs D'habitatges. La demande sociale existe une recomanava programme tipològic de Variat faire don Pogues SERVEI les familles maximales de varietat possibles. Així est plantejaven Août 1 habitatges d'habitació 12 cotisations, i2 trois Chambres. D'aquesta façon s'intentava assolir le meilleur typologique diversitat possible par monoparentals familles, Parelles amb remplit, joves, Grans, etc. L'edifici est séparé de VEI une amb cobert pati-VESTIBUL par lluernaris, de Quatre maires travaux com un grand accés et nucli verticales. Dans comptes de realitzar nuclis i patis aïllats intérieurs, tots concentrat se han els BUITs résultantes de l'MISE quartier résidentiel par unité de surface aquesta aconseguir un grand amb spatiale VESTIBUL, fonctionnelle i formelle possible qualitat Maxima. Les transparents, ACABATS Els, le lluminositat constituera un bonnet de passadissos transició naturel cadascuna Als de Les Plantes qui distribueixen Habitatges étants els 5-6 par plante. Il est plantegen cotisations tipus (premier troisième étage amb, i segona végétale amb quarta) de plantes qui, par une bande, un don resposta les typologies demanades i par altra, considéré comme un façana un mode de pêle continue, rythmiques i diversifiée, marqués pels balcons , finestres, Persianes enrotllables i correderes lames. Els est étages bande distribueixen aux bandes I D'UN Passadis regardant les habiller i llum naturelle de façana i VESTIBUL qui les menace catifes, tancat par éviter PERDUES de chaleur i insonoritzat par assolir Maxim confort Acústic. Pêle continue de tentatives de FAÇANA, par une bande texturitzar vous homogèniament trois façanes, i altra par soi-amb contextualiser les preexistències mitjançant l'Introducció de couleurs dans Els Quatre Vidres dels balcons, un mode de pixel, interpréter i sintetitzen l'Entorn . Aquests couleurs sur neutre clar d'une base grise (monocouche). Així, le groc fa al·lusió als edificis circumdants dels couleurs, le cel blau entorn industrielle l'ai, i els Griso FORMIGONS als i Paviments étants. De barreja D'aunes els apareixen EBRDs la verd de les jardins lieux i els ProPers, d'ocre de sauló, paillis, de les arbres, etc. Couleurs Aquest fuit i distribueixen des de l'entrée Cap a l'intérieur de l'envaint VESTIBUL, l'attrib i els passadissos intérieurs, creant une comú Llenguatge, pero personalitzat à chaque étage. Els Habitatges bouchon s'obren à FAÇANA amb grans finestrals, Buscant l'llum je me habille les dels els couleurs balcons est barregen amb l'entorn. Tot est planteja en couleurs Clars: Griso, blancs Buscant aquesta lluminositat. DISTRIBUCIO fonctionnels és simples, tipologies cotisations de oberta au salon i CUINA d'bany est repeteixen, éteignez-les-je alterner dans tipologies les plantes par plantejades de assolir. Se ha tractat les Condicions acústiques i tèrmiques especialment dels habitatges. Així, constructivament, le système se ha de BUSCAT l'extérieur tancament entre les zones i habitatges comuns mixte: i amb plaques en céramique de Cartró-guix par aprofitar les avantatges dels deux Sistemes de constructius. Les instal·lacions de tots els i habitatges est troben centralitzades est concentrée dans les coberta de l'Edifici: Solars plaques, caldeira communautaire par un aigua SANITÀRIA de réchauffement i calefacció i telegestió système qui rend possibles Pertinents conférences fer automatiquement, Baixa plante dans i i soterrani: aigua, téléphonie Electricitat i. Els Conductes baixen i Pugen per un pati d'instal·lacions pixel i est distribueixen ordenadament fals sostre dels passadissos bouchon pour Armaris centralitzadors i els habitatges.

Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-07-19

Fecha del certificado final de obra 2012-02-28

Dirección C/ Beltxite, 1-9
Rubí
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Carlos Freire de la Corte
Promotor
  • Promocions Urbanes de Rubí
Entrepreneur
  • Tau icesa
Otros técnicos
  • Jordi Calvo de Felipe