Prix

Habitatges 175 par joves ia Centre résidentiel d'Accio éducation à Barcelone

Implantació a l’entorn

Es tracta d’un edifici d’habitatges per joves promogut per REGESA que està implantat dins d’un conjunt de quatre edificis terciaris d’alt nivell a la zona 22@, en l’illa que formen Pujades, Fluvià, Bac de Roda i Llull. El conjunt dels cinc edificis està concebut des del Planejament Municipal com un sistema unitari, format per peces rectangulars de 17m. d’amplada que llisquen entre si, en paral•lel al mar.

Amb una volumetria variable en alçada, que va des de les 4 fins a les 13 plantes, la situació dels edificis aconsegueix connectar els espais no edificats amb els carrers perimetrals, proposant un model alternatiu al tradicional d’illes tancades. Aquest era un dels punts més difícils de resoldre, ja que encara que el volum d’aquest edifici d’habitatges de lloguer per joves era idèntic al dels edificis d’oficines, els límits econòmics propis de l’habitatge públic no permetien mantenir el nivell de qualitat i costos dels tancaments dels edificis d’oficines.

Composició de les façanes

Per aquest motiu, els tancaments perimetrals d’aquest edifici es van projectar amb dos acabats molt contrastats, consistents, potents i de formes netes, amb tons que permetessin situar-se en el context urbà definit pels quatre edificis terciaris veïns. Una gran peça en forma de "L", de 3 i 13 plantes respectivament, a nivell de gran escala, feta amb formigó prefabricat d’àrid negre, acull i aguanta en l’aire un bloc de 10 plantes molt lleuger, resolt amb fusteries d’alumini amb trams cecs de xapa d’alumini grecada de color gris plata. Per dir-ho en paraules del poeta i pintor Narcís Comadira: "... és com una mà que aguanta una gran pedra sense pes".

Utilització de materials i tècniques coherents amb la sostenibilitat.

L’edifici es beneficia de la xarxa de noves infraestructures que s’han implementat al districte 22@. És per això, que disposa del subministrament d’aigua calenta a través de la xarxa de Districlima, de la recollida neumàtica de les escombraries i de la xarxa de les galeries de serveis establertes a Fluvià i Bac de Roda.

Les deficiències de la utilització d’un sistema de producció d’A.C.S. a través de plaques solars en edifici alts, queda resolta amb la connexió a la xarxa de Districlima. A més, més enllà del que és estrictament normatiu, una instal•lació de plaques fotovoltaiques a la planta coberta permet finançar part de les despeses de manteniment de l’edificació a través de la venda de l’energia produïda. Per últim, indicar que gran part dels materials de les façanes procedents de processos industrials són reciclables o reconvertibles.

Eficiència funcional i en la relació superfície útil / construïda

175 habitatges. L’edifici s’organitza a partir d’un nucli d’accessos verticals situat descentrat a la planta, al costat del tram cec que forma la mitgera amb l’edifici veí. Des d’aquest nucli, a través d’un corredor central, es situen 15 habitatges per planta a les plantes 1,2,3; i 13 habitatges per planta a les plantes superiors. Encarant-se a les diferents orientacions de les façanes. A la planta baixa i en part de les plantes 2 i 3, està projectada la construcció d’un Centre Residencial d’Acció Educativa de la Generalitat de Catalunya per tal de suavitzar en el possible el dèficit de la ciutat en aquest tipus d’equipaments. La relació útil / construïda és: 8.183,23 m2 útils /10.778m2 construïts = 0,76

Racionalitat estructural i constructiva

Tota l’estructura vertical i horitzontal és de formigó armat. D’acord amb la disposició dels habitatges, en el sentit transversal hi ha quatre eixos estructurals, dos coincidint amb els tancaments exteriors i dos més coincidint amb la divisòria entre bany i dormitori. Els pilars s’apantallen a la façana a ponent per compensar el vol de 2,50m. sota el que es situa el gran porxo d’entrada a l’edifici. En el sentit horitzontal l’edifici disposa d’una forta estructura coincidint amb el canvi d’alçada. Les pantalles en "U" del nucli d’ascensors rigiditzen l’estructura. A les plantes d’aparcament els sostres són llosses massisses. Reticular al sostre de les plantes.

Instal•lacions

Totes les instal•lacions es serveixen als habitatges a partir de mòduls exteriors registrables situats als passadissos d’accés als habitatges.

Tancaments exteriors

Com ja s’ha indicat anteriorment la façana combina dos tipus de materials. Un revestiment petri de panells de formigó arquitectònic d’àrid negre i revestiment de xapa d’alumini grecada anoditzat plata mate, fixat a llates d’alumini entre les plantes 4 a 13 de les façanes sud i nord-oest i en totes les plantes de la façana a ponent.

Mention
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección C/Pujades, nº 304 - C/ Fluvià 71
Barcelona
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Joan Pascual Argente
Promotor
  • REGESA
Entrepreneur
  • DRAGADOS SA
Otros técnicos
  • Rosa Maria Vila
  • REGESA
  • Francesc García Hernández
  • David Paterson
  • Marc Mogas
  • Cristóbal Fernández
  • Ramon Ausió