Prix

44 Habitatges dans Pardinyes

Com pour Resposta les Condicions solaires i als criteris de especificats Sostenibilitat dans le programme (une heure d 'entre eux assolellament 10:00 i 14h00 dans 91% des Solstici d'hivern pel dels), le proposta planteja soleil edifici (un soleil VESTIBUL i échelle), le format par deux blocs A i B i amb VESTIBUL comú échelle, accés par Passarel • i 44 habitatges (11 par plante) découlant d'un mateixa typologie mais de Canvia le bloc-notes (tourne à 180 ° l'segons il orientació, bloc A ou B) i segons l'Alçada (d'une plante l'altre s'aplica symétrie miroir). L'Habitatge tipus 60 m2 (5,65x11,80) i deux dormitoris, passant amb accés par Passarel • la, thé une DISTRIBUCIO qui rend possible d'adapter l'segons l'usuari (edat i persones nom) interne, SEGONS l ' Il orientació desitjada (intercanviar la chambre du rôle menjador est carrer ou pati desitgi, dans estiu hivern ou l'). També est taillé intercanviar-els dormitoris ou les transformer en Estudis. L'Habitatge s'obre extérieur de la maison (carrer i Passera d'accés) par deux Oberts Porxos les façanes cotisations, qui est taillé tancar totalment. Espais fils de transició (non volíem terrasses) qui apropen Condicions les RELATION amb l'étrangers pour les Habitatge D'UN détaché, accedint par corredisses marchandises d'alumini. Per Tant tot l'Habitatge tanca s'obre ou à l'extérieur de la maison par deux Forats dans façana, guanyant dans la surveillance climatiques, i Seguretat visuels. L'Aspecte l'extérieur és d'bloc non rond, perforat Forats par pattern non d'une alternance un grand jeu de PLE / buit franges de xapa amb i Horitzontal ondulée verticale, une Teixit métallique • lic que amb d'incidence du soleil sera Transformat l 'Aspecte de façana à Llarg le jour de l'i tout. Varietat i ambigüitat évitant la monotonie typique dels blocs de periferia nova construit.

Gagnant
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Dirección Vicenç Ximenis nº 5
Lleida
Lérida (Espagne)

Autores
Arquitectura
 • Judith Leclerc
 • Jaime Coll
 • Coll-Leclerc Arq. SLP
Promotor
 • INCASOL
Entrepreneur
 • OBRUM
Otros técnicos
 • Angela Vidal
 • Naxal Arquitectura SLP
 • Jordi Carbonell
 • Gustavo Crespo
 • Guillen Gonzalez
 • Cristian Vivas
 • Narcis Font