Prix

46 Habitatges de protection officielle, les habitants COMERCIALS i Aparcament à Vilablareix

Construcció 46 Habitatges PROTECTION OFFICIEL, VIVER D'Empreses SECRET SLA COMERCIALS je Aparcament soterrani SECTEUR DE PERELLÓ - CAN PERE VILABLAREIX martyr. Introducció Promou aquest Projecte societat public »Vilablareix Futur SL" domiciliat pour abriter Vila, carrer del Perello, 120, 17180 Vilablareix B nif 17975376. Mots Projecte dirigeix ​​l'i fonctionnent de la societat Birulés, Cabre i Romains, SCP, Girona, Adresse Carrer de la Força 13, 17 004, comprenant Arquitectes pels Frédéric Cabre, JM Birulés i Pià Romains, amb nif G-17211079. L'procedeix encàrrec de resolució de la fonction publique concourt convocat a l'Efecte pel mateix Conseil municipal Vilablareix. 1. Objectiu Conformément amb el accord prédécesseur, le construcció és l'Objectiu 46 Unitats d'Habitatge en matière de protection officielle regim, les habitants COMERCIALS mois els résultantes de l'américain de Baixa i els Aparcaments plante qui rend possible la PITCH soterrani ( résultant en 94 pour Turismes i 46 pour Bicicletes - Motocicletes). 2. PITCH Il est tracta PITCH "8.15D.1" Pla partielle "Perello Can Pere Martir» qui Abasta un front de carrer entre cantonades cotisations. La face avant longitudinale és du Nord carrer Lluís Companys i simplement Farigola Est ia amb el carrer carrer amb l'Oest Pyrénées. Compta amb une cabuda de 2.890,12m2. i cadeaux, de rasants les aprovades en partie Pla, un pendentif longitudinal FAÇANA alineació 1,5%. Se hi taillé bastir rasant i 5.864m2 sur le ADMET de planejament qui est disposin PB + 3PP. Hall à segons de Il propietat par reparcel·lació Adjudicació à títol obligatoire cessio d'Aprofitament. 3. Description de l'Edifici les Caractéristiques Construit . 3.1 De planteig architecturale, de la chaux dir premier lloc que salut a un objectif Projecte prefigurat à planejament urbanistique: aquesta idée de base parteix l'sostre realitzable deux volums, anàlegs, i préfigure ce que sera l'Espai lliure Privatiu. Tant les alçàries previstes com planejada soustraction règles ajuden à penser que le barri des "blocs dans Ciutat Jardi" Pla préfigure la répétition partielle de les regarder tipologies volumétrique harmonie conjunt pel; dans separació entre les poissons i Maximes llargàries de plaquettes salut cherche varietat il 'il interconnexió amb els ESPAIS lliures; permesos els voladissos salut i refosos cherche volumétriques joc dins de chaque edificació. Dans aquest edifici se ha tractat premier lloc de caracteritzar centrale l'accés i els espais lliures Darrera edifici com L'Espai un utilisable Efectivament comú i, i gens ne Porcius com Darrera résiduelle dels locals comercials. Je ES Aixi que ritualitza Accessos els comuns pel mig, Sortides les peatonals de l'aparcament par Darrera, suscitant aquesta pertanyença dels "Darreres" pour conjunt de comunitat que salut Viura. Dans segon lloc est une à l'égard radicale Presser opció els Accessos habitatges als: SENS perjudici du pujada rapide I Facile ascensors pixels, l'itinerari d'entrée i sortida és extérieur, com també avocat pour l'Replans externes els de les échelles, les obviant Caixes d'échelle Tancades que dans un HPO conjunt Tampoc être taillés generoses massa, je participe envoya l'habitant des Conjunt permeabilitat Gaudí i dels Espais extérieurs. Cal pas oblidar ce bloc après agricole dit un pin agréable dans espai non constructibles. S'adopta un Habitatge passant typologie d', millorat amb l'inserció d'habitués Pâtis i rítmics qui rend possible poissons de directeurs d'abocar-salut, reservades dans llur Intimität d'entre eux Passeres d'accés. Els patis de posteriori la tota retour volumetria, verticalitzada dans BUITs i Plens, qui est l'un contraposa horitzontalitat radicale d'entre eux Passeres d'accés. Le inserció arbrat als patis d'Ajuda à la communion Espai d'este en dehors amb la Ciutat Jardi idée. La face avant i volumetria dans canvi, juga amb une top complexitat: Efectivament, une constante typologie de mue à seu planteig sera DONANT mitjançant lloc- vol els i els refosos - un vigorós joc de BUITs Plens i i i Llums d'ombres. Aquesta varietat pas que les sols avantages varietat D'AMBIENTS intérieurs dels habitatges Llarg -à la journée je les SEGONS estacions-, mais est també Expressió de l'l'edifici. Wever l'introduïda Variabilität, ne est pas tracta D'UN joc aleatori: Tant par l'semblança entre blocs com subtil per la seva de axialitat interne, stagiaire se hi Llegeix ONU ordre de fer Els n'a pas variats Només mais harmoniques. Dins d'este joc, finalment, salut a le facteur de Alçada, visuels cohérentes pour créer des ressources qui materialitzen l'étage supérieur i contribueixen fer l'edifici lleuger mois. 3.2. De l'particularitats Edifici eux, Plante Soterrani - aparcament: La ventilation naturelle des soterrani plantera per l'inconvénient Tant sens de coût, sonor i Manteniment de fer instal·lació Forcada ventilation. Allotjament dels Dipòsits de Recuperació d'Aigues de pluja. Il Utilització de Llosa de com fonamentació basé sur le Acabat Pave. Recollida d'entre eux superficials aigües un tot l'aparcament. Baixa plantes - locals comercials: Il HABIL de plante par Baixa être un Viver D'Empreses destinat A NOUS Negocis de emprenedors joves. Plante Baixa - il URBANITZACIÓ: Plantació de verd sur llosa sostre aparcament, amb Jardineres grande volum, Capac par plantacions d'arbres i arbustives. Als habitants Accessibilitat Baixa plante d'intérieur par le trafic carrer de main. Pis plantes - habitatges: Millora au Nivell d'habitabilitat incorporant les Condicions prescriuen postérieures els Décrets (D.55 / 2009 i D.141 / 2012) que l'preceptiu salut és (D.259 / 2003). Il DISTRIBUCIO de conjunt d'habitatges, amb amb tots aunes deux façana externe, i per Tant garantint la ventilation du creuada. Tancaments - Edifici: Résoudre le tancament amb Façana ventilé ceràmica à FAÇANA carrer i Metallica Planxa l'pati d'illa. Résoudre le coberta amb coberta flotant Filtron, passable i amb instal·lacions système les amagades però enregistrable. Instal·lacions - Edifici: Il Recuperació d'entre eux aigües de pluja par nous dans les descàrregues dels inodors dans habitatges i locals Comercials. De ascensors Capacitat par huit persones amb. Il motorització d'entre eux Persianes de dimensions esprits. Servei i bornes de Telecomunicacions une tots els dormitoris. Il HABIL de instal·lació de l'aparcament Connexió par Col·lectiva individu ou possibilitar ElectriCS Carrega de véhicules.

Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Bâtiments de logements de commande publique

Uso

Fecha de inicio de obra 2012-12-15

Fecha del certificado final de obra 2012-12-29

Dirección PARCEL.LA 8.15D.1, c.”Ponent 2”, SECTOR PERELLÓ- CAN P.MÀRTIR
VILABLAREIX
Gerona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • BIRULÉS CABRÉ ROMANS ARQUITECTES S.C.P
Promotor
  • VILABLAREIX FUTUR S.L.
Entrepreneur
  • Sinorma S.L.
  • Argón Informàtica S.A.
  • Transports Mateu, S.L.
  • Obras y Contratas del Maresme S.L.
  • J. Borrat, S.A.