Prix

Espaces de Trobada, barri des Campclar de Tarragone

Espaces de Trobada est un punt emblématique des equipament de vue de ia architecturale réflexe de l'Esperit de Llei Barris: intégrateur, sinergique, durable, respectuós amb el Medi Ambient, i participatiu accessible. Ubicat la barri des Campclar de Tarragone, l'edifici destinat à Formació i L'ocupació és l'un d'eux Actuacions étoiles Integral Pla de Campclar que Amb a Inversió global de 14.992.143.64 € D'euros, a ajudat transformer le barri. Campclar est un dels nombrosos barris de Polígons d'Habitatges sorgits d'entre eux Onades 60 i 70 caracteritzats de migratòries dels par una escassa dotació d'EQUIPAMENTS comunitaris, un Baixa de activitat commerciale i One-armed d'amb de cohésion urbaine une paisatge sovint dégradat i amb une de Realitàt sociale marquée par l'absentisme scolaire, le handless des problemes Teixit associatiu Cohésion sociale i. Integral Pla de Campclar a eStat un par revulsiu la barri à els ambits en què treballat se ha: urbanistique, commerciale, sociale, Mediambiental i i fomenter de la formació de ocupació. Dut se han à Terme Intervencions par oxygéner diferents espais degradats i dans Condicions des maux, d'habitabilitat, Actuacions par afavorir integrat de col·lectius amb evidents símptomes d'exclusion sociale, programes par Millorar l'formació i l'ocupació dels résidents, Accions per l'Associativa promouvoir la structure de Convivencia Millorar i i se ha dotat les barri dels EQUIPAMENTS necessaris par al seu Desenvolupament. Les Projecte D'Espaces de Trobada, com un large paisatgística i Xarxa regeneració urbaine les dotació D'Espais des publics de recreació, Oci amb je ai rencontré un grand equipament de caractère contemporani qui obtient l'existant de paisatge, creant RELATION poissons d'un mois amb les Important de la municipalité, la structure urbaine seva i millorant l'paisatgística qualitat i Condicions les ambientals la barri des Campclar. Un quartier sur l'abans hi descampats de Havia que desvertebraven gothique, ara salut a une zone centrale pleine de vie serveis. L'edifici, 2000 m2 aproximadament, distribuït entre plantes de Baixa i cotisations Plantes d'Alçada, sel Disposa destinades à realitzar tallers i formatius cours d''Hostaleria, musique, Teatre i altres Centre de formation dans de diferents les destinades à afavorir inserció du travail . La position de l'edifici est liée directament amb orientació solaire, de sorte que les directeurs sont orientades les façanes au Nord Sud i, i amb Adresse du site Web coincideix la géométrie du site. Els mateix Aixi de dels com portante une structure de base de la l'Edifici de Accessos. Els tres de l'edifici volums est desenvolupen entorn un recorregut Diafan, Cercant sempre la millor solució fonctionnelle, dels logiques ESPAIS, institutionnel caractère de l'edifici, i sobretot, l'architecture de produir des lloc, mediterrània, liée à la tradició simplificat constructive des matériaux, processos Tradicionals constructius i llum i Aprofitament du criteris dins de climat de Sostenibilitat. Aixi doncs, les bacs de l'edifici Aules destinades à activitats i Reben cours directement ou llum naturel que l'amb d'Ajuda don éléments de contrôle solaire qualitat lumière i Comprimé confort Confort pels habitants seus, IA l'vegada redueixen la consom d 'énergie. Altres Caractéristiques à noter sont ventilacions eux Creuades, système GRACIES passadissos vous estàncies communiquer les bacs i permeten corrents d'air à l'intérieur l'l'edifici; i l'Manteniment Fàcil GRACIES A l'américain de matériaux i Sistemes Tradicionals constructius. Le criteri fonctionnelle a estat Baixa organitzar de planter les activitats mois Obertes Un public l'Espai, l'accés globale, cuina principale du restaurant i, i els vestidors la salle de polivalent; les se hi pipi de planter immerger TAST Activitats De L'Espai d'espai i les Aules Ritme, Aixi com les polivalents de vente i despatxos; i, les activitats végétales de segona de tallers d'entre eux donc je despatxos i annexes sels, amb Les Terrasses Coberta i descoberta éléments de com continuïtat dels serveis de l'Edifici. Il est projeta une prise espai supérieur est centralitzen coberta sur eux instal·lacions.

Prix du logement social Catalogne 2012
Datos

Modalidad Interventions intégrées

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-04-27

Dirección Riu LLobregat 10
Tarragona
Tarragona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Luis Bañeras- Avantprojecte (Arquitecte Municipal)
  • UTE NADAL i MARCÉ ARQUITECTES SL amb E-SET SERVEIS D'ENGINYIERIA
Promotor
  • Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes S.A
Entrepreneur
  • GULINVES SL ( i altres)
Otros técnicos
  • Josep Maria Llaurado i Valls (CONSBAUER SLPU)