Prix

PIEC Mas Maria

Le PITCH cette rodejada autour des carrières à la borne supérieure par rapport à la plate-forme interne, i tot le thé Conjunt l'pendante lleuger du flux de Cabrils, qui présente une bande vessant aquesta d'EQUIPAMENTS docents (Avinguda de les Escoles). Dans aquest Territoire de fluide caractère i transformació, le força du flux de plier l'ajuda ortogonalitat de conjunt par diferenciat Espai d'créez un accès direct à l'edifici, est ici présenté amb la seva mois de façana public. Aquest accés principal est produeix par mois le premier centre de secundaries de sol, nai-salut cotisations de billets à: un à pla Peu à nivell de l'usine de Baixa (Infantils Aules i menjador) par l'est extrem ia solaire accés altre de servei al carrer oposat. De là l'est d'edifici Colloca lleugerament DIN solaires en forme de L modifié le flux i amb robe creuant-lo par mois Estreta la partie amb l'volum principale Alçada mois (PB + 2). D'aquesta former un orientació correcte par s'aconsegueix vous les Aules, volum de l'edifici pas sobresurt gaire dans seva alineació amb el carrer-une minimitza par l'impact a arraché la zone proximale à l'heure, je Manté la seva Presència i COM Edifici autonomie public. La principale situació cos de l'edifici en parallèle pour les corbes de nivell ajuda mantenir els intérieurs à mateixa dimension ESPAIS, facilitant la relation de seva amb els Espais extérieurs, qui se inspire mitjançant une Suau terrassat SEGONS continguin Esportives pistes, zones des jocs ou L'Horta.

Présenté
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Bâtiments d'usage non résidentiel et de commande publique.

Uso

Dirección Avda. de les escoles, 6-8
Cabrils

Autores
Arquitectura
  • Gamma d'Arquitectura SLP
Promotor
  • Gestió d'Infraestructures SAU
Entrepreneur
  • ACSA Sorigué SA