Prix

Habitatge aïllat individuelle

Il est tracta D'UN Habitatge aïllat que s'estructura détaché trois Nivells: essent l'nivell par mois baix l'usine soterrani une volum de soterrat. Don du situació Parcella à l'égard de la Trajectòria le soleil, i Topographie présentant Terreny dans pendante bouchon és a sud, la maison est-nord-llevant composante de mois col·locarà aprop dels, les cotes d'un mois altes i assolellades. La composante limite, d'accés des carrer de Sant Sebastia, correspond à la partie haute du mois de PITCH. Aquesta permetra Situació le sud de façana i ouest de la maison, de faire don de l'Majoria qual d'estances, rebi soleil Maxim, je fais pipi des plantes est presentin la robe bouchon de paisatge. L'usine de Baixa salut Haura l'Garatge par deux véhicules. Une plante semisoterrani chambre Haura salut par D'instal·lacions amb la chaudière à subministrament d'aigua réchauffement de la calefacció i i SANITÀRIA le système centralització calefacció par terre solaires panells de mitjançant radiants FEEDB. L'accés à Garatge des véhicules est farà des façana du PITCH pour limiter composante. L'usine est semisoterrani communique Baixa amb l'escala col·locada mitjançant plante intérieure adjacente à la composante de façana. L'entrée de l'ES maison pour FAÇANA composante i ES Pour nivell de l'usine de Baixa. L'usine de Baixa a le cuina salut amb grande finestral un sud i amb salle menjador Obertures finestrals grans i sud balconeres orientades també faire un don à l'amb pavée terrassa fouet. L'plan de habitació compta Baixa amb el seu bany Je ai dit lavabao, baignoire ou INODOR i. L'usine pipi à l'darrer qual se hi des tram de l'échelle jusqu'à de thé dans une Espai Obert destinat à Despatx-Llibreria, amb grand sud finestral. Le reste de l'usine, je ai compté trois habitacions un Cambra de Neteja-safareig amb accés une terrassa descoberta extérieur. L'habitació principale vise à sud i thé une terrassa sur le salon-menjador de l'usine de Baixa. Un aquesta en Chambre se hi accedeix des courtiers Passadis. Aquesta habitació thé dans une bany de propi i amb vinaigrette finestra un Llevant. Tenen les finestres de altres Les cotisations à Ponent amb vous portez Carrer de Sant Sebastia. Al Fons Passadis salut a le bany général d'une installation de pipi.

Présenté
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Maisons individuelles de commande privée.

Uso

Dirección C/ Sant Sebastià, 35
Cabrils
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Sergi Planas López
  • Xavier Rovira Ricart
Promotor
  • Victoria Piera Fanlo
Entrepreneur
  • Construmar s.l.