Prix

Hôtel i Residencia à Rengle

L'edifici s'expressa singulièrement seguint volumetria spécifique qui détermine les règles à Polígon de Rengle de Mataró i est dédié à l'ús d 'zone de l'hôtel propera mois à la nationale des soins infirmiers Accueil I CAP à la mer. Dans un principi utilise els diffèrent d'hôtel i ja endegades d'oficines però OBRES eux va plantejar l'canvi a l'ús definitiu de residència. L'ESTRATEGIA de composició de façana, franges apilant desendreçades i flexible, a PERMES, des des principi de Projecte i els cours Canvis de successius, omplir ou buidar els MODULES de façana, par un aconseguir aquest Aspecte irrégulière, mais unitari dans conjunt. L'edifici est la forme la National, une amb volum de contundent qui est suportat par bosc non piliers Metallics un retentissant mois projeta d'capuchon. Les irréguliers tratament D'aquests ia suports ILLUMINACIO qui fausser les verticalitat de l'Espai, qualifica aquest VESTIBUL l'extérieur urbà, i L'différence edifici dans Entorn D'edificis institucionals de composició réguler mois. Le diversitat i l'Flexibilität de façana i l'Accessibilitat i permeabilitat de l'usine de Baixa est combiné dans le Projecte par intégrer l'edifici dans l'entorn.

III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Bâtiments d'usage non résidentiel et de commande publique.

Uso

Dirección Carrer Tordera ,8
Mataró
Barcelona (Espagne)

Autores
Arquitectura
  • Miquel Angel Gallardo Merino
  • G-DOM ARQUITECTURA I URBANISME, SLPU
Promotor
  • PROMOCIONES MOLINA CINCO, SL
Entrepreneur
  • PROMOCIONES MOLINA CINCO, SL
Otros técnicos
  • TCI INGENIEROS, SL
  • Miquel Angel Delgado Abad