Prémios

Habitatges 164 por Gent Gran i Joves para Cami Antic Valéncia de Poble Nou, Barcelona

Estratégias visando d'ordenació: L'ordenació proposada vol l'hibridismo i recollir os complexitat d'espais típicos de Poble Nou. Caracteritzat pels Espais lliures -a medida intermediária entre els dels cavall Teixits Históricos i els de eixamples - i per a riquesa neles seves articulacions (Passatges mitjançant através d'edificis, ...); por a tampa permeabilitat a l'dentro Mansana: por la Connexió dels BUITs interiores carrers i els amb Espais anexos públicos ou a Variabilität per gra EDIFACT. És per l'edificació això que nenhuma com s'entén aïllats uma série de almofadas mas é concebuda com um grande articulada variável PEÇA volumetria, constante mês d'alçada para Cami de València i Antic grande altura diferença d'subtraindo volums, d'módulo Gosto diferent gra: l'homòleg A Seu contexto Urba Proxim mês. O mês volum llarg Afegeix uma nova irá inflexió para eles ja carrer chá, ampliant-lo amb amb funció espai exterior de Vestibül, por recuperar Aixi, a partir de um histórico parcel·lària d'Traça, endereços de site Eixample. Articulat por dois volums, elemento aquest perto da continuïtat para Llarg tota gairebé o illa DIMENSÃO, buscant o unitarietat, l'escala Ciutat, Mentre o restante do volums, apenas Modul alçada, mas diferente, d'un gra minor Parlen d'una mês propera escala altra, o mês de contexto Urba Proxim. O Variabilität em l'alçada chá pronto posição RELAÇÃO amb direta els dels blocos em relação espais públicos ou dels DIMENSÃO carrers. O bloco emergente Façana fa Bac de Roda -carrer primari de Poble Nou- ia um futur espai público ubicat em Xamfra. És essencial para Projecte o definició de l'Espai buit dentro do Mansana em RELACIONAMENTO habitatges als i la seva RELAÇÃO -a escala graves que amb els espais lliures de l'Entorn. L'ordenació proposada configura duas diferents interiores Paisatges dois urbans Patis que delimitats em planta baixa por EQUIPAMENTOS un de s'estenen barri sobre llosa de l'Aparcament. No mês de pati caracter obert -accessible des de l'equipament i num futur potser des de l'Espai público contigu- s'hi aboquen habitatges els por um joves, Mentre mês enjardinat i AMB major Privacitat é als habitantes destinat grans mês. Els espais exteriores, interiores comunitaris Espais als complementaris que ha se destina a sociabilització Comunitat de veias em seva baixa planta eu neles primeres Cobertes, que pode ser utilitzats com espais d'ús comunitari i solários, não deixen de Qualificar enfrenta l'Habitatge mês dotacional mínimo cruz. O Urbanització d'este espai em baixa planta també juga a l'ambigüitat d'Escales i Caracters, por uma banda incorpora elementos d'escala urbana, com grans Jardineres fixa-los, i per l'altra olhando através do Pave materiais Cerâmica, L'Escala dels mês domestica Terrats i patis anexed. Com se els patis veias traspassessin o limite de Seu, você mede estores diferents i mosaicos de baldosí Català colonitzen d'argila na superfície do Formigo, delimitant, Aixi, els âmbitos sobre dipositar lliurement testos i safates de cultiu. A agricultura Caseiro, continguda em urbans horts elevats facilita Treball o grande gent i fornece uma PLA vegetal dels dois Nivells diferentes em relação às intervenció. ES L'Entre les els Nuclis partes articulação do quadril, na vertical Comunicació AGIR com els rotules entre blocos. Aquests volums diferents está relacionada mitjançant espais col·lectius de mesures distintes i Qualitäts, espais da variável i dimensão relacionamento de diferents Situacions parentes em relação à terra i em ple respeito. A tipologia residencial d'Habitatge passant amb accés per passera, por que s'aposta, converteix cada corredor els i les Galeries d'accés als habitatges em Protagonistes d'aquests espais híbridos em espais de trânsito entre l'l'i Interior Exterior , um privat i cavall entre o "coletivo. O unitat d'habitació baixo de largura, Aixi o llindar i s'apropia seu d'aquests carrers de panot em Alçada -corredors Oberts em els almofadas por um joves i Tancades galerias em els de grande gent que é converteixen em espais d 'oportunitat por um intercanvi l', nas dels Mobilität panells PROTEÇÃO visual ou doar Transparência Flexibilität para tancament i permeten apropiacions diferents de l'Espai' coletivo. L'dels Agrupacio Nuclis humits uma banda Estreta Habitatge l'i -a mês para se concentrar facilitar manteniment deles instal·lacions estrangeiros des l'a l'habitatge- allibera subtração de l'Espai i afavorint distintes DISTRIBUCIONS o RELACIONAMENTO millor amb aquests Espais intermedis entre doméstico i l'Urba. PLECS Els de l'edificació melhorar Creuades eu visto-los multiplicá-los Seves se importa, você Mentre fissuras los no périmètre Seu continu causar visuals continuïtats amb l'fora. Continuïtats visuais que dia sempre Filho d'avui não físicament possíveis mas estratègiques esdevenen. L'encadenament das transparências, uma banda de doar o total de DIMENSÃO cruz Mansana Cerdà, Deixa tafanejar, demonstrar escenes superposades o trânsito carrer des als Espais interiores col·lectius barbatanas chegar a l'âmbito privat. L'epiderme projecte juga constantment para bandes dívidas: por costat un para o residencial Conjunt i unitarietat per l'altra, a diferença entre tipus d'Habitatge, a diferença entre os blocos i orientacions. O i-repetição de moduls de materiais i a diferença de composició i seva per Localització buscar uma banda, fer evidents los diferències i repeticions em orientació ou l'nós, eu per l'altre reforçar Complicitats ou autonomias, sempre intentant não explodir o percepció de Conjunt. L'edificació é Tanca als carrers amb um tipus Únic de pell ia cor UNIC blanc, que configura o mês carcassa gruixuda i menys perfurada façanes los seves exteriores, que é diferenciar entre elles ritme compositiu i Pel-los para diferent agrupacions escala Seves Obertures deles. I s'obre um interior l', amb um mês Temas e aparência Complexa, composto por Successió Pells i tamisos: A tancament pla de vidre i colorido i METALLIQUES um dos gelosies, i Mobils correções que moldam o Llenç, dezenas , outdoor pla seu. O pell-de monocamada i amb Obertures menors- pertany, doncs, a família mateixa neles ia façanes à Nord ocidental, diferències amb subtils: com l'abundancia d'un tipus cert d'overture, a canvi de dels sentit moduls que é Agrupació repeteixen ou seva. I em canvi fazem parte d'una altra Familia - um pell de casal, um TAULERS d'interior aglomerat hidròfugs chicote i pintadas de cores, exterior pla i amb Barana Metallica i gelosia de deployé- neles façanes um sud ia husa. O composició deles Obertures les massives façanes mês é baseado no tipus três repetição: dois proporcions llargues mês i estretes ia quadratins. L'argumento compositiu Segueix un fil i movimentos motorista entre blocos diferents els, Fent o densitat deles Perforacions ou canvi em seva direccionalitat, Segons o formato de Façana ou l'nós que desenvolupa s'hi para darrera, máxima Aporti dins Variabilität d'un ordre cert complexo. O formante repetição deles Obertures composats parcelas per quatre agrupacions Finestres duplas em totes elles, uma banda unitarietat d'contribuir para Conjunt, dona de um grande escala ALHORA um grande gra de perfuração. Aquest s'accentua repete em Façana à Nord, major Privacitat um d'interior l'Illa. Neles façanes um sud, interiores majoritàriament, eles envolvents vidriades dels Nuclis Comunicació verticais são protegides por una Metallica gelosia sixed, o mateixa que protegeix l'ampit deles Finestres neles façanes à Nord i que é repeteix em versió de panells Mobils em els balcons, orientats um sud, por um dels gent habitatges grande. Aquests fã O trânsito entre blocos i aletas i tot passen um primeiro carrer pla no cas de Espronceda per-se Façana liga. Al desdoblament de planos ia a Variabilität que causa Mobilität deles Solars proteccions é li aderir à d'ombres i l'cor multiplicatio EXPLOSÃO. També em aquestes façanes Domésticos mês, cor reprèn a dialética entre elas peças i tot. Através Sequence em gradació as almofadas s'acoloren amb els pixel·lat tonalitats diferents transitam entre carrer llima do verd, dels gama Liles interiores blaus i els amb por matar grande que emergeixen por amb de confondre el cel.

Apresentado
Prêmios Habitação Social Catalunha 2009
Datos

Modalidad Edifícios de habitação de promoção pública.

Uso

Dirección Camí Antic de Valéncia nº 96-116
Barcelona
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
 • Anna Renau Permanyer
 • Sara Bartumeus Ferré
 • Renau Bartumeus Arquitectes, SLP
Promotor
 • Patronat Municipal de l´Habitatge de Barcelona (PMHB)
Entidade empregadora
 • COPISA Constructora Pirenaica, S.A.
Otros técnicos
 • Eulàlia Aran Corbella
 • Armengol Enginyers
 • Javier Monte
 • Anna Font
 • Marta Ferré
 • Ariadna Miquel