Prémios

42 Habitatges Avenida Vallcarca Barcelona

Os Immers OPERAÇÃO barri Vallcarca ESTA em reforma urbana que é preveu produir um grande buit Urba. Aquest edifici através d'una proposal d'alta densitat é com planteja a ele solució por o reallotjar você Vivendes eles. L'edifici está fragmentado em três cossos, organitzats horitzontalment per la Republica Argentina baixa planta i em passadissos pels profunditat que vão desde Mitgera o testador. D'maneira aquesta é disminueix a tampa impacto visual ao Parque Guell i vessant o Viaducte. Els três cossos REBEn um tractament diferent (materiais, Obertures ...) que reforça Independência seva. Três Noel por reconèixer o Projecte-los. Primeiro, a Urba Seu caracter, i buidat OPERAÇÃO de acumulação. Segon, o, extremo topografia solares complexitat, tunels metrô, etc. Em terceiro lugar, a declaração de edifici com imatge d'una pendente i com a terminar imatge d'franja urbana UNEIX Plaça Lesseps i o pont de Vallcarca, uma distância d'1 km. Punts Els següents resumeixen-los a aderir Noel descrites i sis por mês ao total que compressio de projecte: 1. Projecte Urba: PECA com precipitação de um produto químico reacció o densitat o barri no site da projecte. Operacions urbanes de buidat i cumulação. 2. condicio DE LIMITE: complexitat o site. Topografia Extreme, tunels metrô, etc. Falla Histórica. 3. DE Cantonada: Av. Vallcarca: É sectio oberta tancada-sectio. Edifici com imatge d'una pendente. Edifici infra-estrutura com. 4. RESIZE: O volum total. Fer-lo com um aparèixer Successió três edificis que Pugen per o pingente i sostenen o carrers d'Avenida Vallcarca i Argentina. 5. Tamanho duplo: Els tres edificis tenen l'amplada d'un Habitatge (6 metros) i Tambe comprimento (70 metros) d'PEÇA urbana. Els interblocs tenen amplades los dels cada corredor de distribució. Puntes são Oberts para eles. 6. POUS DE LLUM: Interiorment els cada corredor é esculpir sistema patis amb de zênite llum. 7. Sólidos: Austers em cores que eu texturas. Grisos setinats i jaspijats, esteiras Blans llisos i i i Negres totxos marrons. Cerâmica Grocs texturitzats em vestíbuls els i els Aparcaments. A paleta de cores é mês tard completa vermells amb i els dels talussos EBRDs els da verd o parc. 8. Obertures: a marc negre 0.8X2.1 repartits homogèniament abrange os pels Façana. Podríem llegir-com repolho • Holm de postagem Finestres com, algunes d'elles Agrupades i altres ou repolho dispersa a craquejat deles Pintures d'un Llenç. Les Finestres tenen juntar inusuals DISTANCIA vestido llarga em Barcelona. Des dels interiores, com Finestres los Vaixells els, é compensada aquesta Visio llarga negre amb um quadro. 9. RECTIFICACIONS: em negre deles por Finestres aconseguir correccions de volum ou alineació. També utilitzem-los a partes por esborrar l'edifici. Habitatge I CONSTRUCCIO ESTANDARITZACIÓ -Nos d'elementos estandarditzats i repetitius, però aplicats floppy-forma opcional: PACK, por uma construção pré-fabricada unitat adequado, per la-repetição d'elementos i o claredat, medir i dels encadellaments simplificações. PACK-CUINA: compactado compost Mobiliari + equipament + instal • lacions. PACK-FINESTRA: compactado compost llinda-Brancal-ampit em Formigo prefabricat + FUSTERIA d'alumini amb Fulles corredisses + PROTEÇÃO Radiação Solar. PACK-SERVEIS: concentração deles instalar • lacions, vinculant-les als serveis de l'Habitatge (cuina, Banys, interior opcional locatário). Mitjançant um Safata, conduccions-los em filho de gravação é Connecta tot l'Habitatge. És industrial, fácil de reparar i AMB modelo Maxima Flexibilität d'nós. Flexibilität CATALEG de Sistemes constructius opcional; Ele elecció em funció de relação temps / custo / qualitat: Ele prefabricació Total / prefabricació de Façana / convencional construcció // en cas tot modulació, simplicitat, -repetition MINIMITZACIÓ DE MANTENIMENT Materiais duráveis ​​Sinto manteniment por um TANCAMENTS i divisões interiores: mao, memo Formigo, terratzo, grés, .. Ele menor dentro superfícies enguixades i / o pintades, especialment em Comuns espais els. Coberta ventilado Pave flotant amb i Coberta verda (PROTEÇÃO vontade deles membranas impermeáveis) plana. Outdoor Fusteria d'alumini amb corredisses fulls, High d'estanquitat um ar l'(classe A-2. A-3). Proteccions Solars exteriores integrades no pack-finestra. Xarxes d'instal • lacions concentrades, que veste i pode logar tot Seu recorregut. Instal • Lacio fácil de alcançar pela Telefónica Elèctrica expansível i i adaptável a l'Usuari. Divisões superposades Pave (possibilitat de canvis de distribució) interiores. SOSTENIBILITAT Ele orientació EST Eu dels habitatges a oeste. Façana amb PROTEÇÃO inércia térmica proporcionando i POSSIBILITA l'estalvi energético. Els Apartamentos tenen totes les estances exteriores i creuada ventilação. Coberta: captadors solars (energia fototérmica) per o preescalfament d'aigua SANITÀRIA i Aquecimento. L'altra parte de um programa Coberta Ecològica-solarium. Dels Tractament cabalas d'aigua em pequenos els punts de subministrament. Aparells sanitaris de baix consum. Energia Ascensors despesa Baixa. EU de écologiques Pintures interiores exteriores eu, eu veios d'Controlat origem.

Apresentado
Prêmios Habitação Social Catalunha 2009
Datos

Modalidad Edifícios de habitação de promoção pública.

Uso

Dirección Avda. Vallcarca nº 105
Barcelona
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
 • Mercè Berengué
 • José Miguel Roldán
 • Roldán + Berengué Arquitectes
Promotor
 • Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Entidade empregadora
 • CORSAN CORVIAM Construcción, SA
Otros técnicos
 • Encarna García Ramiro
 • Jordi Darder
 • Pedro Pegenaute
 • Jordi Puig
 • Javier Mateos
 • Manel Comas
 • Javier Monte
 • Annick Branders.
 • Vicenç Sanz