Prémios

59 Habitatges al'Avinguda Marie Curie de Granollers

I. generalitats. 1.1. Placemnt I EMPLAÇAMENT. Ubicat Solar em L'Illa delimitada carrers pels: Avenida de Marie Curie, Montserrat Roig i Pla de Baix, Setor Z1 Granollers. Situats Els Abasta Terrenys entre Ferria línia, estrada Masnou, o limite definit por les edificacions i homesites que envolten o carrer Bertomeu Sert i carrer Pallars para o sul da rodada. 1.2. PROMOTOR L'ENCÀRREC. Instituto de Terras catalão. Còrsega, 289. 08008 Barcelona. Generalitat de Catalunya. 1.3. ENCÀRREC REBUT. Redacció o projecte Básico I Executiu de publicá-las Direcção de Obres para construção d'edifici d'habitatges o contracté de dados segons 30 juni 2003 sector Z1 Granollers. II. DESCRIÇÃO DA projecte 2.1. SOLAR. Dimensões retangulares 82,40 x 15 m, recolzat on l'avinguda de Marie Curie entre els carrers: Pla de Baix i Montserrat Roig, 1.234,76 m² de superfície. Tea um suau pendente de 0,6% no site riu Morada Congost. L'orientació de l'eix llarg em sensiblement I / O i la de l'eix curt N / S. 2.2. Planejament I paramètres urbanística. - Parcial Pla d'Ordenació o Aprovado sector Z1 definitivament 17 juliol de 2002. - Geral Pla d'Ordenació. - B. Multi-Família Zona Residencial em bloco aïllat. Subzone B1 Piso Baixa preferentment destinados a uma d'Habitatge B1 / 9. - TIPOLOGIA. Bloc Linear na estrada alineació. PB + 4 plantes xixi. - REGULAMENTAÇÃO Alcaria 16,50 m. - Fondaria PRÉDIO: Em P. Baixa i Soterrani = 15 m Plantes Subtraindo = 11 m - Minimes utils Alçaries: Em Habitatge = 2,50m, locais Comerciais em meu plano = 2.80 = 2.20 m soterrani. - Eu faço xixi usa plantes planta baixa: habitatges i oficines andar soterrani: garatge i Aparcament 2.3. Funcionals Criteris I SOLUCIO APROVADAS - Programa funcional per l'Incasol lliurat Em concorda em bagaços de 2003-12-09 - É orientació i topografia do local - Parametros de sostenibilitat (artigo 24.1.) Dels dintre criteris exposats no programa funcional são esmentats notáveis ​​aspectes para tenir en compte els següents: - 59 Habitatges de lloguer Límit sentido de l'durou nele Ocupació. - Habitatges dois double dormitoris amb um bany complet, i um espaço útil Max 60 m. Bany possibilitat amb d'usa simultanis i cuina preferentment oberta. Ele Previsió d'espai por o Utilització do aluguel i tem uma extensão de roubos preferentment para propi Habitatge. - Visitabilitat: qualsevol Habitatge deve permetre l'oportuna ús d'una Cadira Rodes. Resolver APROVARAM. Finalitat doou o prédio oficial habitatges destinats proteção aos lloguer hem Afegit dois criteris mês als com dentes anteriores são: DELS L'Optimització I Custos A ECONOMIA DO FACILITAT EDIFICI MANTENIMENT D'UN durável. També hagut hem de recollir l'aumentar o nome d'habitatges aletas 59 i les congéneres coloca d'Aparcament proposat per l'INCASOL no presente Projecte desenvolupament básicas. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA. É proposa um edifici ocupant tot solar, PB + 4 PP., Destinades para habitatges (59 habitatges + 1 escritório) i soterrani dedicat para Aparcament comunitari de 58 lugares. Donat o nome d'habitatges duas varas d'vou adaptats é colocar-se na baixa da planta. L'edifici s'organitza para voltant 3 verticais Nuclis (elevador jogável, escala instal • lacions) amb os menores dentro de dois Nuclis sob o planejament, custo amb el consegüent abaratiment. Aquesta organització exige colocando quatro habitatges per REPLA i doou o retângulo orientació os dois habitatges s'aboquen a Avenida Marie Curie, que i orientació nord dois para a parte traseira, ele orientació sud. Per l'assoleig tais dels d'aconseguir testadores habitatges não doar para nord, sud por o s'obre Façana desde els SEUS permetre amb l'plecs chamada do sol será dels sais d'habitatges que s'obren à Nord i Tambe o creuada ventilação. Amb aquesta d'disposição todos habitatges não passants N / S s'aconsegueix você deixá-los ser s'obrin d'l'avinguda a Marie Curie, a Façana nord evitant PRÓXIMO solament de dormitoris. Els habitatges testers s'allarguen per rebre directe sol. L'edifici s'organitza em 3 horitzontals bandes: a banda nord, Acull Nuclis d'els verticalmente i 6 habitatges accés, a banda intermitja é dels banda serveis: enfrontades cuines i Cambres de bany adossades a terceira banda i não sud Totalität ocupa o Façana permetent amb el Seu sol replegament entrada l'às aletas laterais nord. També 6 habitatges AMB um total de 12 por xixi planta. Cada Habitatge é composa de: rebedor amb um espai por Armari, você Passadis d'accés d'un d'amplo metros de salão no amb cuina oberta dois dormitoris i cambra de bany Duche amb, INODOR, bidé, lavatório ia espai por um rentadora i amb l'proporcions lhes permeten ús de Cadira i rodes é fácil chegar de pot se tornar ADAPTAT, treient o bidê. Em soterrani planta é Disposa l'Aparcament de comprimento tota i amplada o site. Els tres Nuclis os soterrani chegar barbatanas. Ascensors Els comunicar les plantes d'habitatges amb l'escala però soterrani ascendent surt directament al carrer i não se comunicam amb l'Vestibül de escala. L'Aparcament s'organitza em três bandes. A banda Acull nord d'Accessos i els Nuclis lugares d'Aparcament em nome de 30 lugares. Sistemas de viação A faixa central és dels veículos. I Acull coloca terceiro trilho d'Aparcament em nome de 28 de entrada rampa i / sortida a l'Aparcament em situació fornecida pel planejament amb-los amplades normativos. Total de lugares d'Aparcament 58. Por tais d'aconseguir aquest nome lugares soterrani em uma única planta (custo Optimització) independitzat S'ha soterrani l'estrutura l'edifici subtrativo. Aixi é proposen telas de 0,20 por ampla d'tal Espai d'ocupar o destinat transversal mínima para lugares d'Aparcament. Em l'apartado de Durabilitat i Facilitat de manteniment S'ha OPTAT projectar per l'estrutura baixa planta plantes i les murs 4 pis amb Carrega de Armat Formigo, amb realitzat um industrialitzat d'encofrats sistema integrais fets para medir a projecte. Aquestes parets i amb Sostres realitzats Formigo, incorporá-los i instalar • lacions los preinstal • lacions rebran i els i habituals horitzontals ACABATS verticais. Els distribució envans interior está em Principi Cartro preveuen de placas de guix. Estrutura aquesta Carrega murs i Lloses de Formigo é recullen em Sostre p. mitjançant soterrani jàsseres Cantell que é recolzen neles as telas (pilares) i els murs perimetrals també de Formigo. Les instalar • Indivíduos aniran lacions encastades neles parets de Formigo ou els envans los però d'accés a l'Habitatge ou Comunitàries por patinets els els disposats circularam no verticais Nuclis (accessibles) ou entre Cambres de bany (gravável) ou por cel privates. QUADRES de superfícies D'acord nou amb el Decret 259/2003 sobre Mínimos els requisits d'habitabilitat em edificis d'habitatges, l'edifici Disposa dois habitatges adaptats em piso baixa amb dois dormitoris duplos, 54 habitatges complets amb dois double dormitoris i 3 habitatges complets amb um dormitori casal.

Apresentado
Prêmios Habitação Social Catalunha 2009
Datos

Modalidad Edifícios de habitação de promoção pública.

Uso

Dirección Avda. Marie Curie, C/ Pla de Baix, C/ de Montserrat Roig
Granollers
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
  • Seguí Arquitectura SLP
Promotor
  • INCASOL
Entidade empregadora
  • Construcciones RUBAU SL
Otros técnicos
  • Pere Rius
  • Juan Ramón Blasco