Prémios

Torre 77 habitatges a Plaça Europa, PITCH EI0.5 de L'Hospitalet de Llobregat

De 3 em 3 A nova área Plaça Europa és centralitat amb um modelo Urba Gênero Espaço Público obert para ambdós costats da Gran Via, que se concentra, entre d'altres edificis, 26 torres residenciais dos EUA terciari eu, eu privats públicos de 11-28 plantes. Els edificis na alçada não é geralmente necessàriament por o superposició reconeguda de unitats de plantes, habitatges ou Finestres. Hem assajat Agrupament deles Obertures l'l'i Façana especejament de três plantes, com torre imaginant o resultat de 5 Nivells enlloc 15. Amb proces aquest, reescalem a torre, que é visualitza com um trânsito nou entre o perfil da Gran Via, por seva total de alçada, eu amb Entorn consolidada Seu formado na seva majoria por blocos de 5 plantes, Gracies Ciutat o com objecte percepció de 5 plantes. Aixi, agrupant les plantes 3 em 3, a torre imatge, percebuda em um minério cinematogràfic llarg pla, poderia apropar-se ao edifici d'un de 5 plantes d'alçada. Seguint aquesta Llei d'você Agrupacio, eles Finestres é transformada em bagaço de 10 metros d'alçada i amplades diferents. Em aquests bagaços Juguem amb els gàlibs normatius de l'edifici, que ens permeten Façana plantejar os dois planos, com tribunas invertides para coroar um interior l', evitant um Aspecte indiferenciat i acumulatiu ha els habitatges semblen REUNITS em Comunitats petites diferents em conjunto. No mateix temps, s'aconsegueix cada tingui Habitatge três orientacions solars i multipliqui los seves visuais. Com mostren imatges-los em "curto" pla aquests bagaços també evitar o Impressio de Vertigen Perque entre dels dentro habitatges i l'exterior, sempre está localizado entremig um elemento: Balcons, brancals ou dentells. Els 7.600m2 de superfície d'Habitatge construção s'acumulen les plantes 14/02, alliberant um grande espai em Vestibül 1 i 3 Nivells d'alçada. Aquesta PEÇA, volum generoso i sóbrio em alto é você i ACABATS, apenas enviou um amb carrer interno els Accessos em dois extrems. Els Grans bagaços deles façanes, o Vestibül com, com treballen RELAÇÃO um minério de configurant l 'escala do que comunitari entre l'escala de indivíduo i como privativas dels habitatges ou escala l'público o Ciutat. Os dels qualität visuais habitatges é fet pel automática não ser uma torre de 15 plantes. Els apartaments tinguin òptimes visuals chá Mostrar interiorment amb les dimensões de d i a frequencia Finestres Verticais i les temps para mateix em Contrari sentit, amb que de Exposição de domésticos (em bolsas cuines máquinas, Xemeneies, Safaretjos, estenedors i altres ) é trasllada fora da casa de uma forma discreta por comprimís amb l'Entorn. Les plantes PODE SER transformades amb facilitat pels usuaris (divisòries muntades sobre continus PAVIMENTS), para o Com exceção da articulat périmètre de Façana i els Nuclis TECNICS dels habitatges. Materiais Els utilitzats nos Façana ventilado construcció são 100% recicláveis. Sobre origem Seu, és naturais ou Reciclat em 85%. S'han Chosen atenent també equipe para a cicles SEUS de incorporin producció mesures d'estalvi i Aprofitament d'consum energia controle i d'aigua i emissió de contaminats. Criteris de Inovação 1- façanes disposições de dois planos, mitjançant "invertides tribunas" TRÊS ORIENTACIONS Solars habitatges amb i ventilação creuada 2- material d'NATURAL OU Reciclat (85%) RECICLÁVEIS I (100%), cicles amb producció de incorporar mesures d'estalvi i Aprofitament d'Energia 3- Sistemes de PREINDUSTRIALIZATS Façana; construcció "no sec" 4- Façana amb VENTILADOS eliminação de Tèrmics ponts total 5- Materiais muda acoblats Austers de maneira não convencional Independentes S'utilitzen Sistemes em diferents els planos de Façana, sentir Interferències entre varas: A- PRÉ-MÓDULO JANELA: Prenum d'acer Lacat + carpintaria d'pausa alumini amb pont TERMIC + vidre amb câmera + cego d'alumini, col·locat de Forjat para Forjat (pla interior) B- Façana VENTILADO de placas de grande formato d'alumini negre composto de (planos laterais) C- dianteiros ventilados de grandes placas compactades formato RESINES amb nucli fenólica 8 mm, com uma estrutura de perfis ocultos d'alumini Reciclat 4 milímetros espessor, que prevê a igualdade de resistência amb uma pes por quadrat metro abaixo altre materiais qualsevol amb Você mateixes-los acima de vantagens (exterior pla) D- gelosia formado por correções lames mateix material, col·locades perfis d'alumini d'extrusió especial por um sistema, por Graduats para controlá-lo orientació i separació de les lames (pla exterior) Els criteris d'elecció dels materiais de Façana ter estat: 1- ACOBLAMENT: els materiais de Façana s'han utilitzat em seva medir Maxima possível, tant por um optimitzar as temps i els de materiais, controle de muntatge com per Efecte de l'l'l'especejament no mundial de l ' edifici. 2- SUSTENTABILIDADE: S'ha vincular a um estudi comparatiu de diverses Solucions Constructives que avaluava a origem dos materiais reciclats ja, o natural i la seu Capacitat ser reciclats seva no final da vida. Tanmateix, també é o valor do poder de Fabricação d'despesa i les politiques Recuperació dels excedents generats energia durante os proces de producció. 3 MATERIAIS DE Façana PLACAS DE RESINES "Exterior FUNDERMAX NT" Espessor 8 mm; 4,1x1,85 m formato. Quantidade: 2.410 m2; 27 TM. Propietats: lleugeresa, resistência, varietat de formatos, encolhimento mínimo, instal·lació Rapida, manteniment transversal mínima, TERMIC aïllament i Acústico, proteção contra humitat. Ele Composição: 65% de fibra natural (qua 40% reciclado) Material Sintético 35%. Ciclo de Vida: 25% de origem Reciclat, 65% de origem natural. 100% reciclável. É emissió CO2: 6,000 kg / m3 (23,000 kg de aço / m3; alumínio 37.000 kg / m3). Ele Recuperació d'Energia: 95% da energia recuperada na producció eu pretendia Aquecimento d'edificis de l'Entorn de Fabrica. COMPOSTO PLACAS D'Alumini "ALUCOBOND" Espessor 4 milímetros; formato de 6x2 m. Quantidade: 2.690 m2; 15 TM. Propietats: lleugeresa, resistência, rigidesa para Flexio, varietat de formatos, instal·lació Rapida, Manteniments transversal mínima, TERMIC aïllament i Acústico, dilatação térmica reduïda. Ciclo de Vida: 90% reciclável. É emissió CO2: 15.000 kg / m3. É RELAÇÃO w / rigidesa necessário: 5,5 kg / m2 (por rigidesa mateixa o que exigiria 8,9 kg / m2 de alumínio, 11,7 kg / m2 em fibrociment, 18,7 kg / m2 de aço). Alumini EM perfils Quantidade: 10 MT. Propietats: lleugeresa, corrosio resistência, rigidesa para Flexio, varietat de formatos, a dilatação térmica reduïda. Ciclo de Vida: 100% Reciclat e recicláveis. Estalvi em matéria-prima consum: 1 TM TM = 5 Reciclat bauxita em alumínio. Economia de energia na produção de 95% em relação a l'alumini primeiro fusi.

Finalista
Premios de Vivienda Social de Cataluña 2012
Datos

Modalidad Edifícios de habitação de promoção pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2007-10-25

Fecha del certificado final de obra 2010-05-19

Dirección Carrer Herrero 24
Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espanha)

Autores
Arquitectura
  • José Miguel Roldán Andrade
Promotor
  • Institut Català del Sòl - INCASOL
Entidade empregadora
  • CRC obras y servicios S.L.
Otros técnicos
  • Jordi Surroca
  • Joan Rovira