Obres

Urbanització pati de jocs Escolàpies del Masnou

És tracta de la construcció d'1 pati de jocs a l'Escola Escolàpies-La Immaculada al terme municipal d'El Masnou, a l'Maresme. El solar en Qüestió és Troba al carrer Jaume I, núm.3 al Nucli del casc urbà. Els Actuacions que S'HAN realitzat han Estat: Urbanització del pati de jocs on s'a creat un espai de Paviment de Formigó de dimensions adients ALS usos que és preveuen i una zona d'Recorregut, con Paviment de PVC i partícules de fusta, corregint pendents i desnivells i nova xarxa de sanejament. També s'a construit un Nucli de serveis Integrat AMB els construccions existents, mantenint teulada i dos envans.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad

Uso

Dirección C/ Jaume I, 3
El Masnou
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Anna Martin i Giró
  • Idoia Martin i Giró
  • Migiro Arquitectura SLP
Promotor
  • Escolapies La Immaculada