Obres

Habitatge unifamiliar Aïllada

La singularitat de l'Emplaçament d'AQUESTA habitatge AMB vistes nord a les muntanyes del Maresme Barceloní, a sud la mar Mediterrani i el desnivell natural del Terreny, fan de este Enclavament la pauta Essencial des de la qual parteix el projecte. El Terreny és resoldre, en su adaptació, a dos Nivells. El més baix recull la zona de jardí, piscina i accés viari. El superior, la vivenda i l'accés de vianants. El Terreny s'inclou dins de d'un prisma en forma d'U que crea un pati central amb jardí a planta baixa i que en planta pis genera Dues Grans terrasses, tot definit per els separacions Llindars. El volum central fa la Funció de Nucli d'accessos dominat per Grans vidreres com a eis N / S de la vivenda i remarcat paisatgísticament per una linia de xiprers. El volum AMB orientació est Acull la zona de dia i l'd'orientació oest el de nit. S'a jugat con el concepte de portar l'exterior a l'interior ia l'inrevés accentuant AQUESTA idea con los materials emprats a l'obra, paper projecte paisatgista i pèls Seus singulars Recorreguts Tant interiors com exteriors.

Presentat
III Mostra d’Arquitectura del Maresme
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges unifamiliars de promoció privada.

Uso

Dirección C/ Maresme, 4
Cabrils
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Agustín Arteta Loredo
Promotor
  • Minerva Perez Soriano