Obres

48 Habitatges per a joves al carrer La Selva de Barcelona

El solar de la intervenció està Situat al municipi de Barcelona, ​​te forma de polígon irregular de sis costats. El costat- més Llarg és la façana del carrer La Selva i està orientat a noroest. La cara sud-oest correspont a la mitjera Amb la rampa d'aparcament de la parcel • la Veïna. La cara nord limita con el corredor de la parcel • la Veïna i la cara sudest AMB 1 edificació futura, topogràficament deprimida respecte a la cota del carrer La Selva. L'edifici El projecte va plantejar 01:00 volum diferenciat sobre la planta baixa de quatre plantes d'alçada, con una distribució de dotze Habitatges per planta. El vestíbul Situat a la planta baixa d'accès a una estància prevista com a aparcament de bicicletes, sala d'escombreries i 1 estació transformadora. El Nucli de comuncació vertical és ÚNIC i consta d'una escala i 2 ascensors. La distribució de les plantes destinades a Habitatges s'organitza AMB 1 passadís central il • luminat naturalment pèls Seus 2 Extrems. Cada habitatge Disposa d'1 armari d'instal • lacions que és registra des de l'passadís comú. Per ell passen a els muntants i a els Baixants dels Diferents serveis i s'ubica l'acumulador d'aigua calenta. Donat que és tracta d'un programa d'habitatge de lloguer, el Manteniment de les instal • lacions sense interferència en la normal activitat dels Habitatges era una de les prioritats. En una de les plantes és desposa d'una sala d'Bugaderia al Servei de tota la comunitat. L'espai que en aquella planta ocupa la bugaderia, en els dues plantes restants Përmet que s'implantin Habitatges ADAPTATS per a Minusvàlids i la previsió d'una tercera a la planta que resta. La claretat de l'esquema Përmet la repeticions del Tipus con el complement d'1 nou dormitori al cas dels Habitatges ADAPTATS. La coberta del cos d'habitatge Acull els plaques fotovoltaiques i a els captadors solars per a la producció d'aigua calenta. La coberta del cos de l'Equipament de planta baixa s'ajardina AMB 1 Tipus constructiu en aljub per al Màxim Aprofitament de l'aigua de pluja, preveient-se el rec per goteig. La rampa de l'aparcament és tracta AMB Panells verticals fonoreductors, a l'igual que l'Artilugi d'unes Grans fulles metàl • liques que también és tracten con el MATEIX material per Minimitzar el soroll dels cotxes. El fons de la parcel • la s'ajardina per a l'Ús de l'Equipament. L'habitatge Els Habitatges s'orienten a Norest ia sud-oest. En ambdues orientacions, la llum i l'assoleig és filtrin AMB unes lames orientables, a mode d'escames, que regulin climàticament els façanes al Llarg de l'any. A la façana noroest, alhora, els llepes garantitzen la privacitat de les estances respecte al carrer i ALS edificis restaurats Veïns. Les carpinteries tinença trencament del pont tèrmic i a els vidres són dobles, con càmara. L'Objectiu de la simplificació en la distribució era aconseguir que els peixos d'aigua (cuina i bany) s'executessin com a elements independents i s'integressin a l'obra de manera quasi prefabricada. És a dir, tota la distribució és fa AMB envaneria en sec i a els envans i Acabats que configuren el bloc de cuina-bany s'aporten a l'obra manipulats ja que és produeixen de forma seriada. Amb AQUEST procès aconseguim que a els residus generats a l'obra és minimitzin l'Maxim.

Finalista
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección C/ La Selva 57
Barcelona
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Félix Solaguren-Beascoa
  • Mª Ángels Negre
Promotor
  • REGESA
Contractista
  • EDISAN
Otros técnicos
  • EPTISA
  • ENDESA Ingeneria
  • Artur Almirall
  • STATIC Ingeneria S.A.
  • Pere Alier Benages