Obres

44 Habitatges a Pardinyes

Com a Resposta a les condiciones del solar i ALS Criteris de sostenibilitat especificats al programa (una hora d 'assolellament entre les 10:00 i 14:00 al solstici d'hivern paper 91% dels Habitatges), la Proposta planteja 1 sol edifici (1 sol vestíbul i escala), format per dos blocs A i B, con vestíbul i escala comú, accés per Passarel • la i 44 Habitatges (11 per planta) que resultin d'1 mateixa tipologia; però que canvia Segons el bloc (gira 180º Segons l'orientació, bloc A o B) i Segons l'Alçada (d'una planta a l'Altre s'aplica 01:00 simetria especular). L'habitatge Tipus de 60 m2 (5,65x11,80) i 2 dormitoris, passant amb Accés per Passarel • la, te 1 distribució que Përmet adaptar l'interior Segons l 'usuari (edat i nom de persones), Segons l' orientació desitjada (intercanviar la sala paper menjador segons és desitgi carrer o pati, en hivern o l'estiu). També és podin intercanviar a els dormitoris o transformar-les en estudis. L'habitatge s'obre a l'exterior (carrer i passera d'accés) per dos porxos oberts a les Dues façanes, que és podin tancar totalment. Són espais de transició (no volíem terrasses) que apropen els condiciones de relació qualit AMB l'exterior a les d'1 habitatge unifamiliar, accedint per ports corredisses d'alumini. Per Tant tot l'habitatge s'obre o tanca a l'exterior per 2 Forats en façana, guanyant en control climàtic, control de visuals i Seguretat. L'Aspecte exterior és el d'un bloc rotund, perforat per un pattern de Forats que alterna un joc de ple / buit AMB Franges de xapa ondulada horitzontal i vertical, un Teixit metàl • lic que AMB d'incidència del sol va transformat l 'Aspecte de la façana al Llarg del dia i de l'any. Varietat i ambigüitat que evita la monotonia típica dels blocs de la nova perifèria construïda.

Guanyador
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2009
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Dirección Vicenç Ximenis nº 5
Lleida
Lérida (Espanya)

Autores
Arquitectura
 • Judith Leclerc
 • Jaime Coll
 • Coll-Leclerc Arq. SLP
Promotor
 • INCASOL
Contractista
 • OBRUM
Otros técnicos
 • Angela Vidal
 • Naxal Arquitectura SLP
 • Jordi Carbonell
 • Gustavo Crespo
 • Guillen Gonzalez
 • Cristian Vivas
 • Narcis Font