Obres

Torre de 77 habitatges a la plaça Europa, parcel·la EI0.5 de l'Hospitalet de Llobregat

DE 3 EN 3 La Plaça Europa és una zona de nova centralitat AMB 1 model urbà de generós espai público obert a ambdos costats de la Gran Via que concentra, entre d'Altres edificis restaurats, 26 torres de US Terciari i residencial, Públics i Privats, de 11-28 plantes. Els edificis restaurats en Alçada no és general necessariament per la superposició reconeguda de Unitats de plantes, Habitatges o finestres. Hem assajat l'agrupament de les Obertures i l'especejament de la façana cada tres plantes, Imaginant la torre com el resultat de 5 Nivells enlloc de 15. Amb AQUEST Procés, reescalem la torre, que és visualitza com 1 trànsit entre el nou perfil de la Gran Via, per su Alçada total, i Amb la ciutat consolidada del SEU entorn, formada en su Majoria per blocs de 5 plantes, Gràcies a la Percepció com a Objecte de 5 plantes. Aixi, agrupant les plantes de 3 en 3, la imatge de la torre, percebuda en una mena de pla cinematogràfic Llarg, podria APROPAR-se a la d'1 edifici de 5 plantes d'Alçada. Seguint AQUESTA llei d'agrupació, els Finestres és transformin en marc de 10 metres d'Alçada i Diferents amplades. En aquests marcs juguem con los gàlibs normatius de l'edifici, que ENS permeten plantejar la façana en dos plans, com a tribunes invertides cap a l'interior, evitant 1 Aspecte indiferenciat i acumulatiu, ha que a els Habitatges semblen Reunits en Petites comunidades Diferents entre si. Al MATEIX temps, s'aconsegueix que cada habitatge Tingüi 3 orientacions solars i multipliqui els Seves visuals. Com mostren els imatges a "pla curt", aquests marcs evitin también la Impressió de Vertigen perque entre l'interior dels Habitatges il 'exterior, sempre és troba 1 element entremig: balcons, brancals o dentells. Els 7.600m2 de superfície d'habitatge edificable s'acumulen a les plantes 2 a 14, alliberant un gran espai al vestíbul d'1 i 3 Nivells d'Alçada. AQUESTA peça, generosa en volum i sòbria en fas i Acabats, acaba sent 1 carrer interior AMB accessos a els 2 Extrems. Els Grans marcs de les façanes, com el vestíbul, treballen com 1 mena de relació qualit configurant l 'escala del comunitari, entre l'escala de l'individual i el privat dels Habitatges o l'escala de l'público de la ciutat. La qualitat visual dels Habitatges no és automàtica pel Fet de ser una torre de 15 plantes. Que a els apartaments tinguin optimes visuals te a ver interiorment AMB els dimensions i la freqüència d Les Finestres verticals i al MATEIX temps, en SENTIT contrari, con que l'exposició del Domèstic (Totes la maquinària de cuines, xemeneies, Safaretjos, estenedors i Altres ) és trasllada a l'exterior d'una manera discreta per Comprimís AMB l'entorn. Les plantes poden ser transformades AMB facilitat pèls Usuaris (divisòries Muntades sobre Paviments continus), a excepcional del perímetre Articulat de la façana i a els Nuclis Tècnics dels habitatges. Els materials utilitzats en la construcció de la façana ventilada són 100% reciclables. Sobre el SEU origen, és natural o reciclat en un 85%. S'HAN Seleccionat también atenent al fet que el Seus cicles de producció incorporin Mesures d'Estalvi i Aprofitament d'energia i de control de consum d'aigua i Emissió de contaminats. CRITERIS D'INNOVACIÓ 1- Disposició de façanes en dos plans, mitjançant "tribunes invertides": Habitatges AMB TRES orientacions SOLARS i ventilació creuada 2- Material d'ORIGEN NATURAL O Reciclat (85%) I RECICLABLES (100%), con cicles de producció que incorporin Mesures d'Estalvi i Aprofitament d'energia 3- Sistemes de façana PREINDUSTRIALIZATS; construcció "en sec" 4- FAÇANA VENTILADA AMB Eliminació total de ponts tèrmics 5- Materials Molt austers acoblats de manera NO CONVENCIONAL S'utilitzen sistemes independents en Els Diferents plans de façana, sense interferències entre ELLS: A- MÒDUL DE FINESTRA PREFABRICAT: premarc d'acer lacat + fusteria d'alumini AMB ruptura de pont tèrmic + vidre AMB Camera + persiana d'alumini, col·locat de Forjat a Forjat (pla interior) B- FAÇANA VENTILADA de plaques de gran format de composite d'alumini negre, de (plans laterals) C- FAÇANA VENTILADA de plaques de gran format de resines compactades AMB Nucli fenòlic de 8 mm, amb una estructura oculta de perfils d'alumini reciclat 4 mm de espessor, que aporta igual Resistència AMB 1 pes per metre quadrat inferior a QUALSEVOL Altre material AMB els mateixes Prestacions (pla exterior) D- gelosia formada per lames fixes del MATEIX material, col·locades amb perfils d'alumini d'extrusió especial per a sistema, Graduats per a controlar orientació i separació de les lames (pla exterior) Els Criteris d'Elecció dels materials de la façana han Estat: 1- ACOBLAMENT: els materials de façana S'HAN utilitzat en su mesuri màxima possible, Tant per a optimitzar el temps i a els materials de Muntatge, com per a controlar l'Efecte de l'especejament en l'escala global de l ' edifici. 2- SOSTENIBILITAT: s'a ATES a un estudi comparatiu de Diverses solucions Constructives que avaluava la procedència materials ja Reciclats, el SEU origen natural i la Capacitat de ser Reciclats al final de su vida útil. Tanmateix, también és valorin la Despesa d'energia de FABRICACIÓ i els Polítiques de recuperació dels excedents d'energia generats Durant el procès de producció. 3 MATERIALS DE FAÇANA Plaques DE Resines "FUNDERMAX Exterior NT" Espessor 8 mm; format 4,1x1,85 m. QUANTITAT: 2.410 m2; 27 TM. Propietats: lleugeresa, resistència, varietat de formats, minva mínima, Instal·lació ràpida, Mínim Manteniment, Aïllament tèrmic i acústic, protecci contra Humitat. Composició: fibra natural 65% (40% de la qual reciclada), material sintetic 35%. Cicle de vida: 25% origen reciclat, 65% origen natural. 100% reciclable. Emissió CO2: 6.000 kg / m3 (acer 23.000 kg / m3; alumini 37.000 kg / m3). Recuperació d'energia: 95% d'energia recuperada en la producció i destinada a calefacció d'edificis d'l'entorn de la fàbrica. Plaques COMPOSITE D'ALUMINI "Alucobond" Espessor 4 mm; format 6x2 m. QUANTITAT: 2.690 m2; 15 TM. Propietats: lleugeresa, resistència, rigidesa a la flexió, varietat de formats, Instal·lació ràpida, Mínim Manteniments, Aïllament tèrmic i acústic, dilatació tèrmica reduida. Cicle de vida: 90% reciclable. Emissió CO2: 15.000 kg / m3. Relació qualit pes / rigidesa requerida: 5,5 kg / m2 (per la mateixa rigidesa és requeriria: 8,9 kg / m2 en alumini, 11,7 kg / m2 a fibrociment, 18,7 kg / m2 d'acer). ALUMINI EN PERFILS QUANTITAT: 10 TM. Propietats: lleugeresa, resistència a la corrosió, rigidesa a la flexió, varietat de formats, dilatació tèrmica reduida. Cicle de vida: 100% reciclat i reciclable. Estalvi en consum de matèria prima: 1 TM alumini reciclat = 5 TM bauxita. Estalvi d'energia en la producció: 95% respecte a l'alumini de primera fus.

Finalista
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2007-10-25

Fecha del certificado final de obra 2010-05-19

Dirección Carrer Herrero 24
Hospitalet de Llobregat
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • José Miguel Roldán Andrade
Promotor
  • Institut Català del Sòl - INCASOL
Contractista
  • CRC obras y servicios S.L.
Otros técnicos
  • Jordi Surroca
  • Joan Rovira