Premis

130 Habitatges al Front Fluvial de Santa Coloma de Gramenet. Fase II

La Millora de la travessia del riu Besòs de Barcelona a medios dels anys 60 i la construcció dels murs de la llera fluvial van iniciar un Procés de Transformació Molt Important per al municipi de Santa Coloma de Gramenet. La Urbanització del marge del riu va generar un front edificat de la ciutat a l'entorn de la carretera de la Roca, DONANT l'esquena al riu i actuant com 1 espai intermedi entre barris ja consolidats. AQUEST projecte correspon al desenvolupament de la Segona fase del Planejament APROVAT, que pretén, igual que la primera, Assolir a els Següents Objectius: - Garantir l'obertura de la ciutat al riu establint continuïtats visuals i generant nous espais Públics. La nova plaça central, anomenada Plaça de les Cultures, vol afavorir la permeabilitat entre el riu i la ciutat. - Resoldre la doble escala que el lloc presenta compatibilitzant la Resposta a la nova façana fluvial Amb la voluntat d'integrar l'edificació con el Teixit urbà existent. - Permetre que a els nous Habitatges gaudeixin majoritariament d'unes optimes condiciones de vistes i assolellament. AQUEST Segon edifici és el Situat més a ponent i Proper al riu del conjunto dels tres previstos. S'organitza en quatre escales de quatre Habitatges per replà. Tres d'aquestes escales tinença 1 Alçada de planta baixa i cinc respecte a l'Avinguda de la Generalitat, Mentre que la quarta, tal com succeeix a la resta de fases, te major altura i s'orienta a sud. Aixi, ia causa también a l'articulacions en planta, és preten assumir AQUESTA doble Condició d'edifici Capac d'establir SIMULTÀNIAMENT Relacions amb la gran escala urbana relativa a l'riu Besòs i la més domèstica de les edificacions existents. L'edifici s'a Pensat AMB 1 Profunditat relativament Important de 17,60 metres, Organitzat en tres crugies Estructurals reservant la part central per disposar a els serveis i Nuclis de comunicació, Tots ELLS DONANT a uns patis Coberts i ventilats. AQUESTA DISPOSICIÓ Përmet 1 certa uniformitat de les façanes exteriors on és troben dormitoris i sals d'estar, Mentre que a els esmentats patis concentrin a els espais de Servei dels Habitatges i a els Recorreguts de les Xarxes d'Instal·lació. Les façanes de l'edifici, de gruix considerable, s'entenen com a 'espais susceptibles de ser habitats' allotjant en el SEU interior Diferents usos i Funcions. Aquestes façanes estableixen 1 filtri entre l'interior i l'exterior proporcionant al Seu Torn espais d'Emmagatzematge eficaços. És generin Indrets exteriors Protegits de tres dimensions Diferents, en funcions de l'Tipus d'Estança i de l'orientació de l'habitatge. La Percepció de la façana te una doble lectura: d'un grup és defineix AMB 1 panell fenòlic de color que dota l'edifici d'1 cert ritme compositiu i, de l''altra, con una paret de maó que s'obre inclinada cap a la orientació sud DONANT 1 SENTIT direccional al conjunt.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-07-24

Fecha del certificado final de obra 2010-09-30

Dirección Avinguda de la Generalitat, 116-122
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Gabriel Lerma Recasens
  • Carme Ribas Seix
  • Pere Joan Ravetllat Mira
Promotor
  • Gramepark S.A.
Contractista
  • Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Otros técnicos
  • TCA S.L. (Juan Briz, Joan Lluís Fumadó, Santi Velasco)
  • STATIC Ingeniería, S.A.
  • José Luis de la Fuente
  • Ángel Rodríguez
  • Olga Schmid Raset