Premis

287 Habitatges HPO al Parc dels Pinetons de Ripollet

L'ordenació volumètrica de este conjunto de 287 habitatges de protecció oficial es una Proposta alternativa al Planejament oficial que establia 01:00 ordenació de Dues illes alineades a vial AMB profunditats edificables de 13m. Per descartar-la NOMÉS va caldre percebre que l'Àmbit del projecte formava part d'una corona de diversos Equipaments Públics de Volumetries lliures que eren l'últim pas des de Ripollet Fins al gran parc metropolità que dóna nom al lloc: "Els Pinetons ". És va optar per Volumetries Específiques per AQUEST lloc, que és van concretar finalment en la combinació d'quatre Volums de zinc plantes contrastats dos a dos, en situació de simetria polar, que defineixen a un ampli espai público que llisca entre ELLS. En paral·lel ALS carrers oest / sud, dos blocs lineals és pleguen en forma de lletra alfa, tensant a els espais Públics. Els altres 2 Volums, con una planta quadrada lleugerament fugada, puntuïn l'espai público que defineixen Les dues primeres peixos. El bloc Situat a sud, en contacte Amb la trama urbana Veïna augmenta su Alçada Fins a vuit plantes, per fixar al lloc AQUESTA illa d'habitatge público. S'intenta integrar a els processos de disseny de l'habitatge público l'atenció a components Urbanístics, espacials i paisatgístics freqüentment desplaçats a AQUEST Tipus d'obres: els formes és concretin temptejant-les com Negatiu de l'espai público. Les primeres Volumetries és van redefinir en conseqüencia AMB L'organització dels Mòduls d'Agregació dels Habitatges, a les quals és va dotar de llum i ventilació Amb la Incorporació de Grans patis a l'interior dels Volums dels edificis. A partir de este punt, l'Encaix tipològic va derivar cap a cintes perimetrals d'Habitatges tangents als Plans exteriors i és va optimitzar la Ubicació dels Nuclis verticals, NOMÉS quatre a els edificis restaurats Grans i NOMÉS 1 en els peixos de planta quadrada. A cada Mòdul d'Agregació Trobem Habitatges passants, en cantonada o AMB una gran cara exterior, en coherència con el sistema d'Agregació. Els testers són conceptualment cecs, tot i la presencia de finestres. Les altres cares dels edificis restaurats unifiquin la varietat de les Seves Obertures mitjançant terrasses corregudes, pautades AMB paraments de llistons verticals d'alumini col·locats en primer pla per al control d'assolellament. Finalment en un últim Encaix de la volumetria és van recular part de les plantes Rates, formant porxos en les tres cantonades dels edificis restaurats en forma de cinta. Tot l'espai público és va resoldre a través d'1 ÚNIC pla inclinat. Tancaments de Panells prefabricats de Formigó i Mòduls de per-Sols industrials d'alumini han Estat utilitzats a els paraments perimetrals de tancament exteriors mentre que Els Grans patis de llums han Estat realitzats en material ceràmic.

Finalista
Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-11-20

Fecha del certificado final de obra 2011-07-19

Dirección Rambla de Les Vinyes / Avinguda Catalunya
Ripollet
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Pascual-Ausió Arquitectes, SLP
Promotor
  • IMPSOL
Contractista
  • COMSA
Otros técnicos
  • TRAM J.Hierro Associats