Premis

56 Habitatges a l'Av. Generalitat de Santa Coloma de Gramenet

El nou parc fluvial del riu Besòs ha permès a Els últims anys que el barri del Raval de Sta. Coloma de Gramenet deixi de ser un suburbi, construit en Els últims 100 anys, per convertir-se en un veïnat residencial. En AQUEST context, la Proposta d'habitatge social busca aportar nous Valors urbans, Régénérant el Teixit urbà i establint formules per 1 Ús adaptable dels espais interiors. Organització general. Els 56 Habitatges estan organitzades en 2 edificis restaurats entre mitgeres sobre una reagrupació de 5 Petites Parcel·les. Els edificis restaurats s'organitzen amb 2 escales per planta i amb 4 Vivendes per escala. AQUEST esquema ENS Përmet situar la ventilació dels petits espais i dels Nuclis de comunicació vertical al pati interior, reservant La totalitat de les façanes Principals per ventilar i il·luminar espais domèstics principals. L'Objectiu d'edifici és aconseguir unes tipologies flexibles en el temps, permetent acollir AMB facilitat a els diversos Perfils d'usuaris, con la màxima economia de recursos d'ESPECIFICAR i de Manteniment. Per aconseguir una planta el mes flexible possible s'utilitzen uns Suports Estructurals perimetrals (estan alineats en el gruix de la façana) i una única línia estructural central. AQUESTA solució Përmet no sacrificar la racionalitat de les plantes d'aparcament i facilita un esquema distributiu reversible. En Totes els Vivendes és la recerca introduir Noves formes d'Ús de l'espai Domèstic: el Treball, l'estudi, la sala -estudi obert, la vida oberta (tipus loft), ... ..situant a els espais mes íntims al punt oposat de l'accés a la vivenda (saló, cuina, ...). Tots aquets Objectius ENS permeten definir a els Següents coeficients: Rati ESPAIS comuns / SUPERFÍCIE TOTAL 0.118 Rati SUPERFÍCIE ÚTIL / CONSTRUÏDA VIVENDES 0903 Rati SUPERFÍCIE ÚTIL / CONSTRUÏDA PLANTES VIVENDES 0816 Les façanes: el Comportament de l'edifici con el Seu entorn. Estem en una zona en procés de Transformació: la nova façana del riu (av. Generalitat) on s'observa 1 ciutat mes contemporània (indústria, Vivendes, Equipaments, ...) en comparacions a una zona més residencial o local (c. Esprius) , on és Deixa ver la forma de viure de la gent, la tipologia de les Vivendes i a els materials de construcció. És per AIXÒ que el projecte busca Referents de la zona per reinterpretar-les. A l'Av. Generalitat és resoldre 01:00 geometria AMB ombres profundes, voladissos de 1,5m, con 1 revestiment de safates d'alumini lacat. És col·loquen Tendals tèxtils com a protecci solar passiva, reforçant la permeabilitat entre interior i exterior, aconseguint aproximar les relacions entre Veïns Sense renunciar a la intimitat de cadascú d'ELLS. A la resta de façanes és busca una reinterpretació del material tradicional, mossegat per els lluentors de la xapa de l'alumini i a els porxos que introdueixen la llum a l'interior de la vivenda. La posta en obra dels diversos Detalls i materials busca eliminar el Màxim l'ESPECIFICAR en obra, optant per solucions industrialitzades i eficients en su Resposta tèrmica.

Premis d'Habitatge Social de Catalunya 2012
Datos

Modalidad Edificis d'habitatges de promoció pública.

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-12-23

Fecha del certificado final de obra 2010-07-19

Dirección Avinguda Generalitat 169-175
Santa Coloma de Gramenet
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Esteve Puigdengolas Legler
Promotor
  • IMPSOL - Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial
Contractista
  • TAU Ingenieria y Construcciones Especiales S.A.
Otros técnicos
  • Xavier Andrés Pérez
  • Xavier Aumedes Farré
  • MC Acústica
  • COT Lluís J.Duart S.L.P.
  • Static Ingenieria S.A.P
  • Gerard Ribot Mumbrú