Premis

69 habitatges de protecció oficial a Sabadell

EDIFICI DE 69 HABITATGES (VPO) A SABADELL L'edifici de 69 habitatges de protecció oficial presentat és una promoció de l'empresa pública d'habitatges de Sabadell (Vimusa). 38 habitatges destinats a la venda i 31 al lloguer, 5 locals comercials en planta baixa i 76 places d'aparcament repartides en dues plantes. La superfície construïda total és de 9.683,90 m2. El resultat final de l'edifici executat és producte de les reflexions realitzades al voltant de: 1- Les tipologies d'habitatge utilitzades. Per aconseguir ventilar totes les peces a l'exterior. Per plantejar una distribució flexible interior que s'adapti a l'evolució de l'usuari al llarg dels anys. 2- agrupació de les diferents tipologies per conformar les barres construïdes i prioritzar l'objectiu d'aconseguir habitatges ben ventilades i il·luminades. Nuclis nord-sud, 2 habitatges per replà. Blocs est-oest, 4 habitatges per replà. 3- El correcte comportament energètic de l'edifici. Atenció a la reducció de la demanda energètica (materials utilitzats, arquitectura passiva), elecció de sistema de producció energètica centralitzat, amb gestió controlada de la distribució de la producció als habitatges. Incorporació de renovables amb l'elecció del sistema geotèrmic de producció energètica d'ACS i clima. Conscienciació i reducció del consum individual en incorporar el pagament energètic.

Menció
Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor edificació en obra nova

Uso

Fecha de inicio de obra 2008-06-02

Fecha del certificado final de obra 2012-09-21

Dirección Avenida Estrasburg, 47-59
Sabadell
Barcelona (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Eduard Freixas
  • Rafel Gálvez
  • Ricard Perich
Promotor
  • Habitatges municipals de Sabadell, S.A.
Contractista
  • ARI-COR,S.L.
Otros técnicos
  • Ferran Carbó
  • Eva Mª Ferrer
  • David Onieva
  • Marta Alonso
  • Joaquim Cornet