Premis

'PROMOCIÓ GARCÍA GRANA: RENOVACIÓ INTEGRAL D'UNA BARRIADA POPULAR'

Preàmbul L'Institut Municipal d'Habitatge de Màlaga, organisme depenent de l'Ajuntament de Màlaga, és l'encarregat de gestionar i administrar el conjunt del patrimoni immobiliari d'habitatges de titularitat municipal. El seu principal objectiu és l'impuls i promoció d'habitatges protegits i socials per satisfer la demanda dels ciutadans. Dins del seu departament de Gestió Promocional, destacar l'edificació en Obra Nova a la popular barriada malaguenya coneguda com 'García Grana' o '4 de desembre ", que ha estat una de les actuacions més importants que l'Institut Municipal de l'Habitatge de Màlaga ha dut a terme en les últimes dècades. I és que aquest projecte ha volgut reposar el perjudici tan greu causat a les famílies i els seus habitatges amb motiu de les inundacions del Rierol de la Cambra al desembre de 1958. Aquesta catàstrofe va motivar la construcció en 1959, llavors provisional, d'uns habitatges per al reallotjament de les famílies i que, després de més de 50 anys van quedar obsoletes. Per al reallotjament i mobilització d'unes 500 famílies de la barriada, el IMV de Màlaga va incloure aquesta zona en el seu pla d'habitatge i, en diverses fases, s'han anat lliurant les mateixes als veïns o hereus afectats, retornant el que les inundacions fa més de mig segle van prendre, atorgant als allotjaments un toc de modernitat i eficiència energètica d'acord amb els cànons actuals, i fent recuperar el barri i zones limítrofes una esplendor més lluminós i obert, i que li dóna millor accessibilitat als barris i zones adjacents . La primera denominació fa honor a la data de les inundacions del Rierol el Quart (4 de desembre de 1958), i la segona per la qual també es coneix popularment l'emplaçament a la ciutat, es va establir en honor a l'alcalde que llavors va construir la barriada. A més de les circumstàncies que van motivar aquesta construcció l'any 1959, durant aquest temps, l'edificació va ser sofrint un deteriorament constant que ha estat redimit amb aquesta actuació que la ciutat ha agraït enormement. Introducció El plantejament de l'edifici sorgeix de la necessitat de generar una construcció sostenible, amb escassa demanda energètica, aprofitant les característiques del clima mediterrani, la llum del lloc com a element de relació entre l'exterior i l'interior ha de penetrar en les estades un nombre màxim d'hores , però al seu torn l'edifici ha de ser un element generador i s'han utilitzat elements tradicionals com els patis. Per definir la proposta s'han analitzat les característiques de les parcel·les, la seva fi social, dimensions de façanes i accessos, així com les determinacions de l'ordenança d'aplicació; es disposen cinc altures (PB + 4), no s'han situant habitatges en planta baixa per separar l'ús totalment dels locals comercials. D'aquesta manera és possible complir el programa establert, adaptant-se a la normativa específica d'habitatges de protecció oficial. La forma de les parcel·les, el seu aprofitament i el programa social d'habitatges de: dues, tres i quatre dormitoris, l'ocupació de l'espai sota rasant en la seva totalitat per dotar l'edifici de major nombre de places d'aparcament ha condicionat el projecte, juntament amb l'obtenció de la màxima superfície comercial i equipaments socials.

Premis AVS 2013
Datos

Modalidad Millor edificació en obra nova

Uso

Fecha de inicio de obra 2010-08-06

Fecha del certificado final de obra 2013-01-14

Dirección Calle Fernández Fermina
Málaga
Málaga (Espanya)

Autores
Arquitectura
  • Roberto Barrios Pérez
  • Elisa Cepedano Beteta
  • MAD Arquitectura SLP
Promotor
  • Instituto Municipal de la Vivienda
Contractista
  • Sacyr Construcción, S.A.
Otros técnicos
  • Carlos Tostado Marcos
  • David Carrasco Fernández